Nu begynder slaget om fremtidens skole - et bidrag til den langsigtede løsning på Danmarks problemer

Efter lidt forpostfægtninger begynder de egentlige forhandlinger om fremtidens folkeskole, når Antorini idag tager hul på forhandlingerne om en omf...

Christian Melgaard,

07/12/2012

Efter lidt forpostfægtninger begynder de egentlige forhandlinger om fremtidens folkeskole, når Antorini idag tager hul på forhandlingerne om en omfattende folkeskolereform med Folketingets undervisningsordførere. Udfaldet kan blive et særdeles afgørende element i den langsigtede løsning på Danmarks strukturproblemer.

Efter en kort periode, hvor lærernes formand har ført sig frem med sin sædvanlige nej-attityde, baseret på en klippefast tro på, at kun lærerne har en kvalificeret holdning til dette område, så kommer der nu nye og positive toner. Lærerne har indset at deres hidtidige arbejdstidsstruktur ikke er holdbar og har toppet regerings udspil med 2 timers ekstra undervisning om ugen med et endnu mere vidtgående eller ambitiøst forslag, hvor en afskaffelse af lektioner og løbende frikvarterer vil give mulighed for 25 timers undervisning fra hver lærer om ugen Stor respekt for det.

Foreløbige skøn peger på at reformen vil koste op til kr. 3 mia. ekstra, og der er her der skal holdes fast. Vi har i forvejen en af verdens dyreste folkeskoler, og det bør være muligt at foretage omfattende forbedringer indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Der er ikke råd til den sædvanlige socialdemokratiste løsning på enhver udfordring - at "sende flere penge".