Når velfærdsmentaliteten bliver et paradoks | Atlas Magasin

"Et velfærdssamfund må bedømmes ud fra, hvorvidt det formår at behandle sine svageste medlemmer med lige værdighed

Toke Ernstsen,

09/02/2013

"Et velfærdssamfund må bedømmes ud fra, hvorvidt det formår at behandle sine svageste medlemmer med lige værdighed. Hvis vi opgør hinanden i ydere og nydere, forsimpler vi ikke bare virkeligheden, vi skaber også en samfundsmæssig fattigdom, som ikke kan gøres op i kroner og ører."