Når træningen løber løbsk

Meget a propos den diskussion der kører vedrørende doping, har Information nu har fundet et nyt område, der kan reguleres efter det hellige "vi ale...

Christian Melgaard,

04/02/2013

Meget a propos den diskussion der kører vedrørende doping, har Information nu har fundet et nyt område, der kan reguleres efter det hellige "vi alene vide" princip - denne gang er det træning det går ud over.

Træning er sundt, men for meget træning er det modsatte. Derfor kan det naturligvis ikke overlades til den enkelte at bestemme over sin egen træning.

En artikel om emnet indledes med følgende: "For en lille gruppe danskere har den sunde livsstil udviklet sig til en sygelig besættelse. De er blevet afhængige af deres træning – men i modsætning til andre former for misbrug, er der ingen, der griber ind. For i et sundhedsfikseret samfund er motion altid godt – og den overtrænede krop et efterstræbt ideal".

Det er ouverturen til endnu et indgreb imod de frihedsrettigheder som udgør - eller rettere burde udgøre - en grundsten i vores samfund. Overtræning kan være skadelig - javel, men det samme kan overforbrug af mad, overforbrug af alkohol, overforbrug af medicin og overforbrug af grøntsager - alt kan være skadeligt hvis det indtages eller udøves i exorbitante mængder og/elle ruden omtanke.

Skal det hele så reguleres? Og skal vi ansætte endnu et antal gode socialdemokrater til at fortælle os hvordan vi skal leve vores liv.

Jeg er ikke i tvivl - svaret er nej tak.