Når staten ved den er gal

Den danske industri kæmper en daglig kamp for at holde virksomheden kørende på trods af at al vækst bliver kvalt i skatter og afgifter, og den røde...

Ikke angivet Ikke angivet,

08/08/2015

Den danske industri kæmper en daglig kamp for at holde virksomheden kørende på trods af at al vækst bliver kvalt i skatter og afgifter, og den røde side af folketinget siger ellers at afgifterne på ingen måde påvirker industrien eller væksten. 

På trods af at man ikke mener at det påvirker væksten, har man alligevel valgt at kontakte Apple i et forsøg om at trække dem til Danmark, og det lykkedes! Det krævede kun at man valgte at give den enorme virksomhed skattefordele gennem svindel og bedrag i et forsøg på at skabe vækst.

Når den danske stat selv vælger at kontakte en så stor virksomhed med øjemed at lade dem lovligt "snyde" i skat, er staten velviden om at man i Danmark er gået for langt med beskatningen. Når staten selv vælger at give dem uretmæssige skattefordele fordi de er viden om at virksomheden på ingen måde ville placere sig i landet uden at de enorme afgifter og skatter lempes.

I min optik er det ekstrem hykleri når man siger at Danmark klarer sig godt, hvorefter man bag lyset laver spekulative skattefordele fordi man ved at beskatningen i Danmark er så ekstrem at ingen virksomhed udefra kan drives under disse vilkår, det er når staten ved at den er gal!

http://www.version2.dk/artikel/apple-fik-raadgivning-af-den-danske-stat-til-betale-mindre-skat-302323

Kilde: