Når papir erstatter mennesker

Jeg sad forleden dag i bilen med min kørelære

Carl Andersen,

20/11/2012

Jeg sad forleden dag i bilen med min kørelære. Vi var færdige med dagens lektion, og var nu på vej hjem. Jeg spurgte ham om hvad han var uddannet som, da jeg vidste han ikke altid havde været bag et ret. ”Planteavlskonsulent” fik jeg som svar. Noget jeg fandt meget spændende da jeg selv er født, og opvokset på landet, og i øjeblikket er en aktiv del af stævningen imod miljøministeriet, og NaturErhvervstyrelsen, sammen med min far. ”Hvorfor valgte du så at blive kørelære?” spurgte jeg, da der jo er en del forskel på de to erhverv. Det svar var gangske simpelt: Han havde uddannet sig som planteavlskonsulent for at kunne hjælpe landmændene i hans område, både med papirarbejde, udregninger af gødskningsgrænser og mange andre ting. Da han for 20 år siden blev uddannet bestod hans job i 50 % på kontor, og 50 % i marken. En god fordeling, da han dermed hele tiden var ude og se, fornemme og forstå det han bagefter skulle udregne, vurdere og konkretisere på sit kontor. På den måde blev arbejdet ordenligt, forståeligt og hurtigt overstået. Lovgivningen var enkel, og logisk opbygget.

Så gik det galt. Lidt efter lidt, steg og steg papirarbejdet, turene ud i marken blev kraftigt reduceret, den menneskelige kontakt blev degraderet til e-mail korrespondenser og lovgivningen blev så indviklet at landmændene smed det hele over på deres konsulenter, da de jo skulle have tid til at passe deres marker og dyr.

Det var her han traf et valg: Ville han side på et kontor resten af sit arbejdsliv, og udfylde usammenhængtende papirdynger, eller ville han lave noget der gav mening igen?  Han valgte det sidste, hvilket han er urolig glad for i dag. I dag sidder de danske planteavlskonsulenter 95 % på deres kontorer og gør embedsmændene i København glade, imens virkeligheden kun bliver berørt de rasterende 5 % af tiden.

Historier som denne her viser helt tydeligt hvordan det i løbet af de seneste årtier er gået helt galt i Danmark. Det er simpelthen direkte løgn når vores politikere påstår at der ikke kan skæres drastisk i den offentlige sektor i Danmark. Iht. Historien ovenover vil der i dag skulle være ansat to konsulenter, for at kunne udføre det samme arbejde som én konsulent førhen to sig af. Dog med stadig dårligere service. Papirbøvlet kvæler lysten til at arbejde. Det kan vi se på virksomheder, især offentlige, landet over. Sygefraværet er markant lavere på private virksomheder end i offentlige.

Derfor: Tag fat i flammekasteren, og gå i gang med at få ryddet op! Folk bliver kvalt i papir, der ikke giver mening. Det er på tide at tænke nyt. Det er slet ikke så farligt at give plads til flid, faglighed og fordybelse hos kompetente medmennesker.