Notat - Kortere dagpengeperiode reducerer ledigheden

Årgange med ret til forlængede dagpenge har haft højereledighed som 50-59-årige sammenlignet med årgangeuden ret til ordningen

Ikke angivet Ikke angivet,

16/06/2010


Årgange med ret til forlængede dagpenge har haft højere
ledighed som 50-59-årige sammenlignet med årgange
uden ret til ordningen. I takt med at de årgange,
der har haft ret til forlængede dagpenge, har forladt
arbejdsstyrken de seneste 10 år, er merledigheden faldet.
Først for de 50-54-årige i perioden 2000 til 2004.
Senere for de 55-59-årige i perioden 2007 og frem. Beskæftigelsen
for aldersgrupperne er steget tilsvarende.
Konjunkturopgangen fra 2004 til 2008 har derimod
ikke i sig selv haft nogen væsentlig betydning for reduktionen
af 55-59-åriges merledighed.
Det peger i retning af, at den tidligere merledighed i
vidt omfang har været regelbetinget. Afskaffelsen af
den forlængede dagpengeret viser, at det kan lade sig
gøre at nedbringe merledighed blandt ældre, og at en
afkortning af dagpengeperioden reducerer ledigheden
uden, at flere forlader arbejdsstyrken.