Norske fære på barselsorlov: Afleverer barnet og går på jagt

I Norge er der meget fokus på at fædre skal tage deres del af barselsorloven

Nikolaj F. Rasmussen,

19/12/2010

I Norge er der meget fokus på at fædre skal tage deres del af barselsorloven. Men en del af børnene bliver alligevel afleveret i vuggestuen. I stedet er far:

- på elgjagt (familien skal jo have noget at spise, og med de norske priser på kød må man skyde selv)

- hugger brænde (mor og barn skal jo have det varmt)

- aktiv med forskellige gør-det-selv projekter (familien skal jo have et flot hjem)

- holder fri (...?)

En plads i en norsk vuggestue koster det offentlige op mod 14.000 n.kr./måned. Mødre og fædre, der går hjemme, kan få udbetalt op mod 38.000 n.kr. i forældrepenge fra staten.