Niels Westy gæster Lederblog: Unfair og uetisk CSR

Der eksisterer en klar skillelinje mellem acceptabel og uacceptabel profitmaksimerende adfærd

Lisbet Røge Jensen,

05/10/2011

Der eksisterer en klar skillelinje mellem acceptabel og uacceptabel profitmaksimerende adfærd. En skillelinje der er lige så klar som mellem at lade egenytten eller egoismen råde. Det er – uanset  mærkningsordninger, CSR eller ej – ikke acceptabelt at man skader andre mennesker for at opnå sine egne mål. Derfor er ”rule of law” afgørende for et velfungerende frit marked. Men bruges ovenstående skelnen mellem acceptabel og ikke acceptabel adfærd, må jeg desværre skuffe tilhængerne af CSR, Fair Trade-ordninger osv. med, at deres handlinger hverken er fair eller etisk forsvarlige.