Niels Bernstein, Finansministeriet, Det Økonomiske Råd og Information ævler alle om skattestoppet

Fra Information:"Fakta: Skattestop Skattestop koster 25

Ikke angivet Ikke angivet,

19/03/2010

Fra Information:
"Fakta: Skattestop
Skattestop koster 25. mia. kr.
Skattestoppet er indrettet sådan, at ejendomsværdi­skatten, energiafgifterne og en række afgifter på bl.a. biler, tobak og alkohol ikke er steget siden 2001. Hvis disse i stedet var blevet opkrævet som en fast procentdel af værdien på huse, energiforbrug, tobak og sprut, ville der ved udgangen af i år være 18,2 mia. kr. mere i statskassen. Det viser Finansministeriets egne beregninger. Det fremgår også, at den samlede pris frem til 2019, som skattestoppet indtil videre løber til, er på 25,3 mia. kr."REPLIK

Det viser sig nu at hverken Det Økonomiske Råd, Nationalbanken eller Finansministeriet kan finde ud af at beregne konsekvenserne af skattestoppet. I går kunne lederen af Danmarks Skolelærerparti Fr. Vestager berette i Politiken at skattestoppet har kostet 80 mia. kr. I dag kan Information med Finansministeriet som kilde berette at det har kostet 18,2 mia. kr. til dato - og frem til 2019 vil have kostet 25 mia. kr.

Til ære for alle disse offentligt ansatte regnedrenge der ikke kan regne skal jeg nu igen fortælle hvordan regnestykke ser ud.

- Skattestoppet har umiddelbart kostet ca. 80 mia. kr. siden 2001
- Ca. halvdelen er kommet tilbage fordi skattebyrden er uændret. Dvs. nye skatter og afgifter for 40 mia. kr.
- Over halvdelen af skattestoppet vedr. ejendomsværdiskatten som ifølge boligeksperter har betydet 8% højere boligpriser. Det svarer til øgede formuer i samfundet for ca. 300 mia. kr.
- Ifølge realkreditten er ca. 1/3 af de nye formuer allerede blevet realiseret
- Skattebyrden på realiseret gevinster for 100 mia. kr. andrager også ca. 50%

Indvirkning af skattestoppet på samfundsøkonomien:
Formuer øget med ca. +300 mia. kr.
Økonomisk aktivitet øget med 80+100 = +180 mia. kr.
Nye skatter og afgifter af øget aktivitet = 90 mia. kr.
Skattestoppet har betydet -80 mia. kr. i statskassen
Netto ændring i provenu i statskassen er 90-80 = +10 mia. kr.
Hertil kommer over tid realisering af de sidste 200 mia. kr. som vil øge skatteprovenuet med yderligere ca. 100 mia. kr. - altså gældende virkning af skattestoppet indtil nu
Læg dertil fremtidige gevinster af en fortsættelse af skattestoppet
Ovenstående er meget forsigtige tal - den øgede aktivitet har mindsket ledigheden og dermed offentlige sikringsydelser. De positive effekter er altså i realiteten noget højere en angivet. Men man skal jo passe på med at skyde over målet.

Information skriver i en leder: "Skattestoppet har siden 2001 skævvredet og nedbrudt dansk økonomi."

Det er sådan sikker den største løgn i nyere dansk historie. Ja, formueforskelle i samfundet er øget - men ingen er blevet fattigere - mange er blevet rigere, herunder statskassen som jo kunne have valgt for de 10 mia. kr. i overskud at kompensere de grupper der ikke har nydt gavn af skattestoppet i samme grad som andre.

Men vent: Det har de jo fået. Offentlige udgifter er jo steget uhæmmet siden 2001. Og frem til 2008 var der store overskud på statsfinanser, bl.a. takket være skattestoppets positive effekter.

Når der nu og fremover er problemer med statsfinanserne skyldes det ikke skattestoppet - men ude af kontrol offentlige udgifter og udsigten til flere og flere ældre medborgere der skal forsøges og passes.

Jeg ved at jeg har skrevet dette før - men i disse dage fortælles der myter om skattestoppet, og når Regeringens egne regnedrenge ikke engang selv kan se det gode i skattestoppet - ja så må jeg jo hjælpe dem lidt på vej.