Nepotisme i LA-København: Lars Berg Dueholm sikrer kommunal støtte til eget boligområde

Københavns kommune har i forbindelse med udmøntning af anlægstilskud (2013-0190893) bevilget 1,25 mio

Torben Mark Pedersen,

24. marts 2015

Københavns kommune har i forbindelse med udmøntning af anlægstilskud (2013-0190893) bevilget 1,25 mio. kr. til opstillingen af en glas- eller spejlskulptur i Ørestaden. Herudover bidrager Grundejerforeningen Ørestad City med 250.000 kr. og Copenhagen Business District med 190.000 kr.

Københavns Kommunes udgifter til skulpturen er en del af budgetaftale mellem Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Det Radikale Venstre – og Liberal Alliance. Forslaget om at bruge 1,25 mio. kr. på opstillingen af en glas- eller spejlskulptur i Ørestaden stammer fra Lars Berg Dueholm fra LA.

Formand for Grundejerforeningen Ørestad City er Mikala Berg Dueholm, Lars Berg Dueholms ægtefælle.

Er der slet ikke nogen, der kan se, at det her er helt galt?

Et liberalt parti skulle ALDRIG lægge stemmer til at øge de offentlige udgifter til noget så fjollet som en spejlskulptur i et privat boligområde, men det er ikke desto mindre det, der er tilfældet her. Og det skete som led i en budgetaftale i 2013, som LA aldrig burde have indgået solo med de røde partier.

Værre er det, at Lars Berg Dueholm har brugt sin politiske indflydelse i budgetaftalen på at få bevilget penge til opførelsen af en skulptur i det boligområde, hvor han selv bor, og hvor hans kone sidder som formand for Grundejerforeningen. En forskønnelse af udenomsarealerne er med til at øge herlighedsværdien af boliger i området, og beboerne har derfor en økonomisk egeninteresse i at få Københavns Kommune til at betale.

Måske er nepotisme slet ikke det rette ord. Måske er politisk korruption en mere dækkende betegnelse, uden at der deri skal lægges noget kriminelt. Det er næppe sjældent, at politikere varetager vælgernes interesser i det lokalområde, hvor de er valgt, men ligefrem i den boligforening, hvor de selv bor? Det er helt grotesk. Specielt for en politiker valgt for et liberalt parti.

Efter kommunalvalget i 2013 blev Lilian Parker Kaule medlem af LA’s gruppe i borgerrepræsentationen, og ved mødet i Kultur- og Fritidsudvalget  den 18. december 2014 stemte Lilian Parker Kaule fra LA som den eneste imod.

Jeg aner intet om, hvad der sker i LA's gruppe på Rådhuset, jeg har alene skrevet ovenstående på baggrund af informationer frit tilgængeligt på nettet, og der kan selvfølgelig være detaljer, jeg har overset.

Men er Liberal Alliances lokalafdeling i København vidende om disse forhold, og hvorfor har de i givet fald ikke stoppet det?

Man må håbe, at der kommer en rigtig god forklaring i morgen.