Nej til ny grundlov, ja til bedre retsstilling

Ideen om en grundlovsændring er tåbelig

Michael Andersen,

24/10/2011

Ideen om en grundlovsændring er tåbelig. Til gengæld er der god grund til, at borgerne får deres retsstilling forbedret i retssager mod den stadig mere omsiggribende statsmagt. Det kan man gøre inden for Grundlovens rammer.