National Liberalisterne

Jeg har udformet et ikke færdigt parti program, i er allesammen meget velkommen til at bidrage med jeres egne ideer, dog er grundideen national lib...

Ikke angivet Ikke angivet,

09/12/2010

Jeg har udformet et ikke færdigt parti program, i er allesammen meget velkommen til at bidrage med jeres egne ideer, dog er grundideen national liberalisme.

"Nationalliberale tror, at de nationale følelser er iboende for menneskeheden, og at en uafhængig nationalstat er en naturlig byggesten i det menneskelige samfund. Som nationalister tror vi på retten til selvbestemmelse for alle nationer og afviser imperialisme.


En national uafhængelig stat skal bygge på personlig frihed, og vi mener at direkte demokrati er en forudsætning for et velfungerende samfund.


Vores økonomi skal være selvstændig og fleksible, vi skal kunne regulere renten , skatten, valutaen, for at forbedre konkurrence evnen, og økonomiske situation.


Vi ønsker at beskytte enhver dansk statsborgers personlige rettigheder , til at udtrykke sig som det vil.


Vi ønsker samtidigt at fjerne racisme paragraffen, den bliver misbrugt, og forhindre en åben debat.

Licensen bør afskaffes helt, det er urimeligt at danskerne bliver tvunget til at betale for radio, tv, ect. DR bør finansieres via reklamer, og private bidrag.


Ethvert dansk selskab skal kunne skattefritages i 2 år, det vil gøre det mere attraktivt for virksomheder at skabe arbejdspladser, og forbedre vores økonomi.


Vi ønsker en udmeldelse af EU, vi mener EU forhindre Danmarks selvstændighed .

Efterlønnen bør afskaffes, men enhver nedslidt bør have muligheden for at få en såkaldt nedslidordning, den nedslidte skal have muligheden for en uvildig læge diagnose, så vi forhindre at staten spekulere i menneskers helbred.

Skatten skal generalt være under 50%, men stadig høj nok til at velfærdsydelserne bevares.

"

http://www.facebook.com/group.php?gid=158880040791535&v=info

Kilde: