Næsten hver tredje på kontanthjælp er reelt ikke til rådighed for et job

Trods den debat som fattig-Carina og dovne-Robert har skabt i medierne, har det ikke haft nogen effekt på kontanthjælpsmodtagernes reelle rådig...

Ikke angivet Ikke angivet,

06/11/2012

Trods den debat som fattig-Carina og dovne-Robert har skabt i medierne, har det ikke haft nogen effekt på kontanthjælpsmodtagernes reelle rådighed.

31 procent af de jobklare kontanthjælpsmodtagere har ikke søgt job inden for de seneste fire uger eller kan ikke tiltræde et nyt job inden for to uger. En meget stor del af dem siger endda, at de slet ikke ønsker job. Jobklare kontanthjælpsmodtagere, tidligere kaldet match-1’ere, er ellers raske og umiddelbart klar til job.

Det viser en analyse Agenda har lavet på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse.

Læs hele artiklen her.

-----------------------------------------------------------------

En stor del af problemet skyldes formentlig indvandrerkvinder. I denne artikel fra december 2007 fremgår det, at to ud af tre ledige indvandrerkvinder reelt ikke står til rådighed for ar­bejdsmarkedet. Til sammenligning er der blandt de arbejdsmarkedsparate ledige kvinder med dansk baggrund en tredjedel, som modtager enten dagpenge eller kontanthjælp uden at stå reelt til rådighed for de mange ledige job.

Ifølge denne artikel er billedet det samme i 2011. Dorthe Nielsen, jobcenterchef i Høje-Taastrup Kommune, udtaler: "Der er nogen, som ikke har travlt med at finde et arbejde. Jeg kan godt genkende tallene fra vores kommune. Der er nogen, som har tilpasset deres levevis i familien efter, at den ene kan gå hjemme på offentlig forsørgelse, og det er i høj grad et kulturelt problem," siger hun. "De, som vil snyde, kan snyde. Og det vil ikke hjælpe at indføre mere bureaukrati for at afhjælpe problemet".

I Agendas artikel udtaler professor i økonomi Michael Svarer, at rådighedsafprøvning og sanktioner fungerer godt. Disse redskaber bliver så åbenbart brugt for lidt af kommunerne, siden 31 % af kontanthjælpsmodtagerne ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Ifølge Dorte Nielsen virker sanktionsinstrumenterne ikke godt i praksis.

"Det er min oplevelse, at det er meget bureaukratisk at føre sanktioner ud i livet på kontanthjælpsområdet," siger Dorthe Nielsen, der mener, at sanktionsmuligheden i mange tilfælde er en tom trussel, fordi den er vanskelig at føre igennem.

Kilde: