Når far og mor gå ind i politik!

Jeg kan godt lide at folk gerne vil være ansvarlig og skabe nogle forandring i dansk politik som kan være med til at sikker et bedre samfund for de...

Lars Rex Mundi,

03/02/2011

Jeg kan godt lide at folk gerne vil være ansvarlig og skabe nogle forandring i dansk politik som kan være med til at sikker et bedre samfund for det danske folk og de mennesker som har behov for disse forandring. Men jeg synes at jeg har fået en opfattelse af at min far og mor har valgt at bidrage med at opdrage på det danske folk igennem regler og lov fordi man ikke mener at mennesker som bo i dette samfund er ansvarlig eller ikke synes at ville give folk den ret. Med det sidst forslag fra oppositionen så som kvoter for virksomhedsbestyrelser, flere og bedre kønsopdelte statistikker, øremærket barsel til mænd, forbud mod køb af sex Barselsfond for selvstændige, pulje skal sikre ligelig repræsentation i forskning, ligestillingsudvalg i folketinget, nedsættelse af ligestillingsorgan, nedsættelse af mandekommission og fagkonsulenter med fokus på køn og man kunne sikker lave en masse andre forslag. Men for mig virker det mere som om der er gået mor og far i dansk politik fra venstrefløj. Det er fint at de gerne vil hjælp og forandre livet for en masse mennesker det er jo en dejlig tanke. Men tro de virkelig på at man kan gøre det igennem regler og lov at folk forandre deres måde at se på livet.  Jeg synes meget ofte at jeg få en oplevelse, at man skal høre på en fader eller moder som synes at ville styr andres liv, penge og holdning samt andet til livet. Jeg synes det er rart at der er mennesker der gerne vil opdrage deres børn og lære dem at tage ansvar for deres liv, men jeg synes ikke at det skal blandes samme med politik på nogle som helst måde.  At der skal gå en fader eller en moder i og bestemme om jeg gå i noget bestemt tøj,læse nogle bestemte bøger, eller om jeg har lyst til at bruge min penge på at købe mig til sex, eller hvem jeg vil have med i en bestyrelse  hvis jeg have en virksomhed selv.  Jeg gå inde for den personlig frihed til at træffe de rigtig valg som jeg finder mest given for mig selv og det vil jeg ikke have at staten, far eller mor til at skulle vælge for mig. Hvis de politikker som gerne vil rådgiv andre mennesker kunne de jo bare få sig nogle flere børn som de kan være myndig over og ikke forældre for andre i dette land. Men lad andre ansvarlig mennesker træffe de valg her i livet som de finder bedst.  

Kilde: