Når al fornuft tilsidesættes

Jeg undres

Susanne Bartholin,

04/04/2010

Jeg undres. I danmark har vi i mange år haft et velfungerende pantflaskesystem både på øl og sodavand, men også et godt system hvor vin og spiritusflasker indsamles, vaske og renses. Ny er der planer om dette skal laves om så afgift på vin og spiritusflasker nedsættes. Dette gøres for at kunne nedsættes afgift på flasker så vin og spiritus skulle blive billigere og dermed nedsætte grænsehandlen.
hvad med hensyn til forebyggelsespolitik og miljøet?
Dette lovforslag bør ikke vedtages.

Kilde: