Muslimer i dialog i klassisk Kitman manøvre.

De vantro forsøges her narret af "Muslimer i Dialog" med falsk, iscenesat intern splittelse imellem "moderate" og "ekstreme" muslimer

Jacques dÃ,

08/09/2011

De vantro forsøges her narret af "Muslimer i Dialog" med falsk, iscenesat intern splittelse imellem "moderate" og "ekstreme" muslimer.

http://jp.dk/indland/indland_politik/article2539986.ece

"Hizb ut-Tahrir og andre radikale grupperinger har i løbet af valgkampen prædiket, at demokrati er i modstrid med islam, men det bygger på en klar misforståelse, lyder det fra Nihad Hodzic.

- Det er direkte forkert. Både fra et normalt demokratisk perspektiv og et muslimsk perspektiv. Vi vil gerne forhindre udbredelse af denne misforståelse, siger han."

Der er ingen misforståelse. Al lovgivning tilhører Allah og Muhammed var hans (s)eneste profet. kalifatet er med andre ord en antipluralistisk politisk samfundskonstruktion, da al aktiv opposition til Allah giver dødsstraf i Islam. Læg mærke til, at man postulerer at det er "misforstået islam", men der er ingen forklaring på hvori misforståelsen består, som vi kan tjekke efter.

"Det er misforstået islam, fordi..." (og dokumentation her). Men nej... det bliver det aldrig til...

- Ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed, som danner grundlag for den vestlige verdens frihedsrettigheder, er alle frihedsrettigheder, som altid har eksisteret i islam, lyder det.

Muslimske kvinder og diverse minoriteters ret til at forsamle sig frit og måske endda forsamle sig sammen uden at skulle lide gudsbefalet fysisk overlast fra islamisk hånd, er så cementeret i hvilken eviggyldig sura fra koranen?

Kritik af den islamiske gud, profeten og hans religion uden at skulle lide gudsbefalede voldskonsekvenser fra islamisk hånd bagefter, er så eviggyldigt cementeret i hvilken sura fra koranen?

Polyteister, hedninge og andre former for non-abrahamsk troende kan så både tro og praktisere deres tro helt åbent uden at skulle lide voldelig overlast og diskrimination fra islamisk hånd ifølge hvilken eviggyldig sura fra koranen?

Faktum er, at disse eviggyldige suraer ikke findes, for den smule der findes som kan tolkes i den retning ugyldiggøres nemlig alle som een af senere daterede haddryppende herrefolksvers vers der forlanger ihjelslåning og/eller undertvingelse (dhimmificering) af formastelige. DET er sandheden og de "ekstreme muslimer" kaldet "islamisterne" på newspeak, er så dermed i virkeligheden bare adlydende muslimer.

Klassisk Kitman/Taqiyya tilsløring af sand islamisk doktrin iblandt vantro. Et sandt skoleeksempel på praksis.

Kilde: