Muhammed i kejserens nye klæder

DR Program 1 overgår sig selv!Malene Fenger-Grøndahl havde lektor Thomas Hoffmann – med ph

Slettet bruger,

03/02/2010

DR Program 1 overgår sig selv!Malene Fenger-Grøndahl havde lektor Thomas Hoffmann – med ph. d. om“Koranens poetiske kvaliteter” – men Hoffmann overraskede og taltepludseligt om noget helt andet end poesi!
I æteren var der pludselig krig på programmet!

Det begyndte egentligt med en halv times vanlige klichéer og ordgyderi, når Ann-Sophie Hemmingsen forsøgte at forklare de sociale aspekter af terrorismen, som vi har hørt fra den kant af verden”femti-elleve” gange inden – Gab! Men så kom der gang i den!Stolen begyndte at rocke under mig, da filologen, lektor Thomas Hoffman, nægtede at lade sig afspore af programlederen, der som tiden gik nøjedes med at distancere sig selv med et par små afvæbnende latterattakker (fnis).

Dialogen mellem lektor Hoffman og programlederen Fenger-Grøndahl var absolut sanset. Selv om Hoffmann beholdt en overordentlig ydmyg og jovial tone, gav han sig ikke overfor forsøgene på afsporing.

Det er jo vanskeligt for mig som ikke-muslim, at hævde muslimer fortolker deres religion forkert. Det kan godt være jeg synes det er moralsk forkert – det synes jeg selvfølgelig, men det er vanskeligt for mig at sige som forsker, at han eller hun som vælger atgå i martyrdøden i en selvmordsaktion, har fortolket islam forkert. For de kan jo ofte henvise til forskellige vers i Koranen, som netop henviser til martyrtraditioner eller til jihadtraditionen, hvor man kæmper mod uretfærdige herskere, eller hvor man kæmper for udbredelsen af islam.”

Bare det korte udpluk i den foregående sætning bekræfter hvert eneste ord, som vi her på Eticha  publicerede i vort 6 siders manifest den 1. februar: ”Islam er uforenelig med Grundloven”! Med udgangspunkti koranen, har vi ramt helt i plet. Måske har jeg som forfatter af manifestet, dvælet for meget ved det liderlige, på grund af grundlovens§ 67’s svage formulering (da min hensigt jo er at få islam fjernet fra listen af godkendte religioner). Lektor Hoffmann bekræftede i går aftes i interviewet på “Religionsrapporten” på P1, at den beskrevne vold i koranen er både syg og farlig. ”

”Passagerne i koranen og traditionen med jihad, udgørtilsammen en meget – i bogstaveligste forstand – sprængfarlig cocktail,som enkelt kan bruges til at legitimere forskellige former for væbnedekonflikter!”
Dette sagde altså Thomas Hoffmann i radio programmet, og på en meget tør og ikke særlig entusiastisk måde,der klart viste at Hoffmann ikke har nogen antimuslimsk dagsorden, men simpelthen bare opremser fakta.

Til dette idiosynkratiske værk kan vi så lægge det faktum, at koranen ikke i følge den muslimske tradition, kan kritiseres eller rettes, som det står forklaret i vort manifest. Det gør jo automatisk at ”fænghætten” aldrig bliver for gammel.

Hoffmanns konklusion var ligeså klokkeklar, som hans opfattelse af koranen som en beskrivelse af et stort voldsorgie rettet imod de”ikke-troende”: ”Islam bør gennemreformeres. Det er jo ikke bare koranen, men alle de andre klassiske skrifter, der behøver at reformeres, altså hele traditionen, der hører med til den ogbiografierne om Muhammad. At den så siges at komme direkte fra Gud gør det hele lidt farefuldt, og det er da uomtvisteligt, at den bog er farlige i de forkerte hænder!”

Desværre, som vi her på Eticha, udtrykt det mange gange før, er det indlysende, at islam ikke kan reformeres, netop fordi, dens klassiske skrifter kommer direkte fra Gud og ”profeten” er uantastelig.Reformeres islam og koranen skrives om, så forsvinder islam totalt, ret ned i den kloak, hvor den først kom fra, opdigtet af sin sindssyge grundlægger Muhammad!

Når Muhammed en dag bliver er falsk-forklaret, så findes islam ikke mere. Vil muslimer fortsætte at tro på noget, så må de blive kristne,hinduer, jøder eller buddhister! Fortsætter de med at være muslimer,havner de på religionens losseplads, krampagtigt tilbedende en ikke bare krigsliderlig, selvbestaltet profet, men så sandelig også en sexliderlig, psykopatisk mandegris uden nogen respekt for andet end sig selv og sine rå krigskarle!

Kilde: