Molbohistorier fra den Offentlige Sektor

Den offentlige sektor er en molbohistorie uden ende

Edward Hansen,

21/10/2012

Den offentlige sektor er en molbohistorie uden ende. Hvis vi fortsat vil beholde et tilfredsstillende serviceniveau i fremtiden, er der behov for at vi får styr på vores offentlige sektor. Heldigvis er der meget man kan tage fat på, men en af de mest oplagte er en øget fokus af digitalisering i det offentlige. Man skal ikke lede langt før man støder på molbohistorier i den offentlige sektor. Vi kan starte hos politiet hvor man har bestilt et sagsbehandlingssystem (Polsag) til 153 millioner kroner og efter 5 års spildt tid ender med et ubrugeligt system til over 400 millioner[1] som staten nu forsøger at få refunderet. Hvis man tror at det er så galt som det kan gå, så vil man blive noget overrasket – for det kan blive værre endnu!

Galskaben fortsætter i Statsforvaltningen, som frem til august i år, udøvede en meget morsom molbopraksis af at printe e-mails og fragte dem rundt i en lastbil til diverse forvaltningskontorer i regionerne[2]. Altså en morsom praksis indtil at man lige tænker sig om, og indser at det er vores skattekroner de sløsede rundt med. Ud over det skal man bare nævne de berygtede IC4 tog[3], for at det klart kan konkluderes, at det offentliges kompetencer bare ikke er tilstrækkelige, til at de selv kan klare opgaver som disse.

Løsningen på dette er at de i stedet skal fokusere på deres ”varme hænder” og de opgaver der hører til. For at vi borgere kan få et tilfredsstillende serviceniveau fra det offentlige, er det nødvendigt at det offentlige bruger en langt større del af deres tid på deres primære opgaver, og undgår at deres værdifulde tid bliver spildt på unødvendig bureaukrati og molboadministration. Derfor er det nødvendigt at der først og fremmest kommer en fokus på at få moderne teknologiske løsninger på plads, som skal hjælpe med effektivisering og administrationen.

Det skal være slut med alt for ineffektive og arkaiske løsninger, som medfører at der er for mange ansatte i den offentlige administration i forhold til hvad der egentlig er brug for. Moderne digitale løsninger og teknologi er i større og større omfang med til at øge produktiviteten i erhvervslivet, og det er ved at være på tide at denne udvikling også fandt sted i det offentlige. Den svært overvægtige offentlige sektor skal, ved hjælp af effektivisering og naturlig afgang, slankes så vi kan komme ned på et fornuftigt og bæredygtigt niveau af offentligt ansatte.

Det er meget nødvendigt at der bliver taget hånd om at effektivisere det offentlige, ellers bliver det offentlige ved med at træde i flere Polsager og molboløsninger. Det er derfor vi i Liberal Alliances arbejdsprogram lægger vægt på en effektivisering af det offentlige. Det stopper ikke bare ved digitalisering. Vi mener at det offentliges primære opgave er, at være en dygtig, fokuseret, serviceminded og rationel indkøber af ydelser til borgeren. Dette opnås bedst ved hjælp af digitalisering, afbureaukratisering og udlicitering. Endvidere skal opsigelse og genforhandling af utidssvarende offentlige overenskomster, og nedlægning af regionerne, samt afskaffelse af tjenestemandsansættelser og forslag til offentlige besparelser fra Rigsrevisionen[4], hjælpe os med at rede vores offentlige sektor fra at være en molbohistorie uden ende.


[1] http://www.version2.dk/artikel/politiet-dropper-skandalesystemet-polsag-43298

[2] http://www.version2.dk/artikel/i-dag-koerer-e-mail-lastbilen-i-garage-statsforvaltning-indfoerer-digitale-sager-47226

[3] http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/07/13/135402.htm

[4] http://www.liberalalliance.dk/sites/default/files/arbejdsprogram.pdf

Kilde: