Mohammed effektt: udvises ikke for voldtægt

Den 17 årige der har været i Danmark i 3 - 4 år er blevet erklæret uegnet pga hash-rygning

Ikke angivet Ikke angivet,

13/11/2012

Den 17 årige der har været i Danmark i 3 - 4 år er blevet erklæret uegnet pga hash-rygning