MODSPIL :: Klimadebat, CO2 og miljø

Hele spørgsmålet om den menneskeskabte forurenings påvirkning af klimaet er slet ikke et politisk, men et empirisk/videnskabeligt spørgsmål

Ikke angivet Ikke angivet,

13/11/2010

Hele spørgsmålet om den menneskeskabte forurenings påvirkning af klimaet er slet ikke et politisk, men et empirisk/videnskabeligt spørgsmål.Det virker derfor mildt sagt tåbeligt, om man ser "fløjene" lade deres syn på spørgsmålet om global opvarmning - om der overhovedet er tale om et reelt fænomen, og om det i givet fald er menneskeskabt - afgøre af den politiske subtekst. Man kunne forestille sig moraliserende, teknologifjendske venstreorienterede "økofreaks" på den ene side, der forsvarede deres "dommedagsvision" mod borgerligt-liberale, teknologibegejstrede "forureningsfortalere" på den anden - hvor begge lejre altså tager stilling til et rent videnskabeligt, empirisk verificerbart fænomen, og ud fra, hvordan de definerer sig politisk.Man kunne endda forestille sig folk "heppe" på forskellige videnskabsfolk, alt efter om deres teorier går den ene eller den anden vej. Og det ville jo i hvert fald være tåbeligt og en smule latterligt, hvis ikke det samtidig var så trist.