Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning i folkeskolen? Til hvem? Til stadighed nu i 3 og 4 generation er der en bestemt gruppe, som ikke behersker det danske sprog

Pernille Bendixen,

07/07/2010

Modersmålsundervisning i folkeskolen? Til hvem? Til stadighed nu i 3 og 4 generation er der en bestemt gruppe, som ikke behersker det danske sprog. Hvor længe skal vi vedblive at tilbyde særordninger til nogen, som nægter at ville tale det danske sprog? Kan man ikke sproget i det land man bor i, bliver man aldrig rigtigt integreret. Kan man så blive integreret, når man undervises i sit modersmål? Sjovt nok kan børn der puttes i en skole uden hensyn overhovedet, lære et nyt sprog i løbet af et halvt til et helt år. Hvorfor så gøre andet, når det første virker? Skulle alle elever i Odense tilbydes modersmålsundervisning, ville det koste 5 mio. årligt. Vi skal spare og de penge er der ikke. Jeg vil så gerne vide, hvem der betaler den pris? Skal vi fyre personaler? Skal vi afskaffe pedellerne? Skal vi lukke skoler? Skal vi nedlægge dagplejen? Hvem betaler de 5 mio. så der kan indføres modersmålsundervisning til ingen verdens nytte? Den danske folkeskole er dansk og derfor skal fag som historie, kristendom, idræt og DANSK opprioriteres. Skolen skal være mere international siges der. Er det da internationalt at undervise en elev i dennes eget sprog i et fremmed land? International er vel som det første at man lærer sig sproget i det fremmede land, man bor i. Hvornår blev arabisk et internationalt sprog? Skulle skolen for alvor gøres international, burde al undervisning vel ske på engelsk i alle fag.

Kilde: