Minister vil straffe sexbagmænd

Justitsminister Morten Bødskov (S): »Vi ved, at der i prostitutionsmiljøet sker udnyttelse

Ikke angivet Ikke angivet,

06/02/2013

Justitsminister Morten Bødskov (S):

»Vi ved, at der i prostitutionsmiljøet sker udnyttelse. Vi ved, at det er med til at fastholde de prostituerede i kummerlige og ydmygende forhold. Derfor skal indsatsen over for bagmændene skærpes,« siger han.

Hvorfor er det at dem, der ejer og driver fx et bordel altid omtales som "bagmænd"? Jeg mindes ikke at se folk, der ejer og driver en frisørsalon omtalt som "bagmænd".

Og hvorfor er det, at ejerens fortjeneste ved at drive fx et bordel altid anses for "udnyttelse"? For alle andre brancher er det vist kun marxister, der betegner ejerens afkast som "udnyttelse".

Jo, der foregår ind imellem mindre pæne ting i branchen, men det gælder vist også i fx rengøringsbranchen uden at man af den grund maler alle med samme pensel.

Og skulle der være lidt flere problemer i sexbranchen sammenlignet med andre brancher kan det vel heller ikke rigtigt undre.

Nu er det kriminelt at være "bagmand". Ergo vil det primært være kriminelle, der påtager sig opgaven.

Er løsningen så at stramme kriminaliseringen? Vil det skabe færre problemer i branchen?

Ifølge ministeren handler tiltagene om, at »vi skal have folk ud af prostitution«.

Men det er i dag kriminelt at drive bordel. Ser det ud til at have fået folk ud af prostitution? Mig bekendt er bordelprostitution langt den almindeligste form for prostitution trods forbud.

Tænk at Enhedslisten næsten lyder mere fornuftig:

»Det er en lille smule mystisk, at ministeren er enig med Straffelovsrådet, når rådet siger, at en kriminalisering af kunderne ikke vil begrænse prostitutionen. Men han er uenig med Straffelovsrådet, når rådet siger, at en teknisk udvidelse af rufferiparagraffen ikke vil begrænse prostitutionen,« siger Pernille Skipper ...

Men så også kun næsten:

... og fastholder, at regeringen bør indføre et forbud mod købesex: