Minister gør "private veje" private

LEDER: Han er nu ikke helt tosset, ham Hans Christian Schmidt der for tiden gør tjeneste som transportminister for Venstre

Ole Birk Olesen,

16/11/2010

LEDER: Han er nu ikke helt tosset, ham Hans Christian Schmidt der for tiden gør tjeneste som transportminister for Venstre.

I kommunerne er det blevet moderne at overlade det til villaejerne at vedligeholde de veje, som deres huse ligger på, ved en såkaldt "privatisering", som reelt ikke har noget med en privatisering at gøre. De nye "ejere" får nemlig ikke andet ud af det end en ny forpligtelse til at afholde udgifterne - retten til at bestemme over deres vej følger ikke med. I hvert fald ikke før nu, hvor Hans Christians Schmidt griber ind.

En ny vejlov fra ministeren vil nemlig nu tillade husejerne at spærre deres private vej af med en bom, hvis mere end halvdelen af trafikken kommer fra folk, der intet ærinde har på selve vejen.

I virkeligheden burde Hans Christian Schmidt gå endnu videre, men han fortjener dog ros for i det mindste at gøre noget, der går i den rigtige retning. Det er simpelthen uanstændigt, at kommunerne på den måde overlader det til tilfældige borgere at drive det vejnet, som gør det muligt for alle kommunens borgere at komme fra A til B.

Hvis kommunerne seriøst mener, at der findes veje, som mestendels eller kun benyttes af disse vejes beboere og dem, de har på besøg, ja, så skal de være velkomne til at overlade vejen helt til beboerne. Men hvis vejen i virkeligheden bruges til almindelig færdsel, så er det enten en kommunal opgave at vedligeholde vejen, eller også må kommunen acceptere, at beboerne kan finde på at lukke vejen af for uvedkommende.

Enten er vejen offentlig tilgængelig, og så skal den være offentligt betalt. Eller også er den betalt af husejerne, og så kan de gøre med vejen, som de vil.

Kilde: