Min tale til Venstres Landsmøde

Kære Landsmøde,Det er efterhånden blevet en fast tradition, at skiftende formænd for Venstres Ungdom benytter deres taletid til skarpt at kritisere...

Jakob Engel-Schmidt,

23/11/2009

Kære Landsmøde,

Det er efterhånden blevet en fast tradition, at skiftende formænd for Venstres Ungdom benytter deres taletid til skarpt at kritisere den siddende regering og påpege alverdens områder, hvor partiet er afveget fra det liberale spor og har bevæget sig for tæt den politiske midte.

Det vil jeg ikke bruge denne tale til – i hvert fald ikke udelukkende.

Danmark befinder sig i midten af et økonomisk uvejr og på tærsklen til et historisk klimatopmøde. Venstres Ungdom er overbevist om, at vi under ingen omstændigheder kunne have en bedre kaptajn på broen.

På trods af store udfordringer kan vi med tilfredshed konstatere, at efteråret er blevet anvendt til at sætte fokus på, hvordan landet kommer styrket ud af krisen, hvordan vækst er vejen til velstand og hvordan vi effektivt bekæmper den voksende uro, som kriminelle bander skaber i vores større byer.

Ligeledes håber vi på, at Danmark kommer til at stå i spidsen for en klimaaftale, hvor teknologisk udvikling og frihandel kommer til at indgå som bærende elementer.

Jeg vil dog benytte min forholdsvis begrænsede taletid til at rette blikket imod den hjemlige arena og sætte fokus på den værdikamp, som stadig udspiller sig i dansk politik.
Ærlig talt, så er jeg bekymret.

Venstre har for mig altid stået som et frihedens fyrtårn, der værnede om det frie valg, frisindet og det personlige ansvar. Desværre virker det som om, at værdikampen er gået tabt sted imellem finanslovsforhandlingerne, hensynet til samarbejdspartnerne og den overordnede politiske strategi.
Det er bekymrende at opleve, hvordan diverse Venstrepolitikere ryster forbudsforslag ud af ærmerne, fuldstændig undlader at udliciterer opgaver i kommunerne og stadig forsvarer en efterlønsordning, som for længst har overlevet sig selv.

Det er problematisk, at Venstre endnu ikke har taget et opgør med efterlønnen. Som det største regeringsbærende parti, bør vi ikke være bange for debatten, selvom den er upopulær, men derimod melde klart ud: Efterlønnen skal afskaffes.

Det tjener intet formål at bilde vi vælgerne ind, at de trygt kan regne med at kunne gå på efterløn. Venstre har altid været et ansvarligt parti – så lad os nu gå forrest for de kommende generationers skyld og vise at, Venstre er lig med en fornuftigt økonomisk politik.

Hvad angår forbud er det Venstres Ungdoms klare opfattelse, at befolkningen er tilstrækkeligt oplyst – og dermed forstår konsekvenserne af eksempelvis at ryge eller spise usundt. Jeg er træt af at blive bombarderet med offentligt, finansierede kampagner, som enten forsøger at skræmme mig, eller på anden måde få mig til at opføre mig som et bedre menneske. Min besked til Christiansborg er klar: Det risikofrie samfund er ikke et mål - så bland jer venligst udenom.

Ligeledes er det en skandale, at de socialdemokratiske borgmestre har overhalet Venstre indenom i disciplinen udlicitering. I vores optik er det velfærds-ydelsen kvalitet og ikke dens afsender, som har betydning. Mit håb er, at hovedparten af Venstres nyvalgte borgmestre vil stå ved deres politiske ballast og prioritere brugeren frem for systemet.

Værdidebatten bærer præg af vores valg af samarbejdspartner.

Jeg er fuldt ud klar over, at der skal tælles til 90, førend forslag bliver til realitet. Alligevel er jeg af den stålsatte overbevisning, at dansk politik bør handle om mere end at tilfredsstille de 12 % af vælgerne som ønsker sig storebæltsfærgerne genetableret og grænsekontrollen i Padborg genindført.
Venstres Ungdom siger nej tak til begge dele. Grænsevagterne var et umuligt – og i øvrigt køskabende element. Storebæltskaffen var i sin tid udrikkelig.

Danmark er et lille land i en åben global økonomi. Vi bør derfor formulere vores politik i samarbejde med kræfter, der deler dette verdenssyn og i mindre omfang med navlebeskuende elementer, som dybest set har nok i sig selv og sit eget.

Jeg er bekymret for, at den genopståede terrortrussel vil få uheldige konsekvenser for vores frie samfund. Vi ved alle, at vores engagement i verdens brændpunkter har gjort Danmark til et potentielt mål for terror.

Da den amerikanske efterretningstjeneste for nyligt pågreb to mænd med konkrete bombeplaner mod Jyllandsposten, blev bekymringen bekræftet og truslen reel. Heldigvis blev truslen neutraliseret førend nogen kom til skade, og den pågældende terrorcelle opløst. Alligevel er der risiko for, at politikere kræver stramninger af terrorlovgivningen.

Jeg er helt klar over, at man som politiker kun vil befolkningen det bedste og gerne vil fremstå nærværende og handlekraftig. Alligevel henstiller jeg til, at man ikke på bekostning af vores frihedsrettigheder strammer terrorloven yderligere.

Den amerikanske revolutionshelt Benjamin Franklin sagde det i sin tid så rammende: De der vil opgive grundlæggende frihed, for at købe en smule midlertidig sikkerhed, fortjener hverken frihed eller sikkerhed. Indskrænker vi vores frihed har terroristerne vundet og alle os, der tror på ytringsfrihed og demokrati har lidt et afgørende nederlag.

På denne baggrund er din min klare opfattelse, at vi skal genoptage værdikampen og tydeligt vise hvilken udvikling vi ønsker.

Forsømmer vi værdikampen vil det ultimativt koste os den politiske kant, der tre valg i træk, har gjort den afgørende forskel på os og oppositionen.

Så lad os nu stå sammen som venstrefolk og som liberale og vise befolkningen at vi tror på frihed, frisind og det personlige ansvar.

Tak for ordet.

Se mere på http://www.vu.dk

Kilde: