Min mor og velfærdsstaten

Som årene går, vænner min mor sig til, at næsten uanset hvad hun foretager sig, så står kommunen parat til at hjælpe

Jeppe Toft,

08/05/2010

Som årene går, vænner min mor sig til, at næsten uanset hvad hun foretager sig, så står kommunen parat til at hjælpe. Vores telefon og strøm er ofte lukket, huslejen ikke betalt og vi har sjældent mad i køleskabet efter den 10. i måneden. Kommunen reagerer for det meste ved at tilføre min mor flere penge, sørge for at regningerne bliver betalt, og ellers sende flere folk hjem til os, så vi i en periode også har en dame fra kommunen hos os om eftermiddagen.

Karina Pedersens blog-indlæg er et stort spørgsmålstegn til velfærdsstaten, og beskriver, hvordan denne udviklede hendes mor fra at være selvstændigt forsørgende med et værdigt liv og fin karriere til et job som professionel nasserøv.