Min mail-veksling med Røde Kors

Da jeg hørte, at Røde Kors har fjernet julepynten fra deres butikker fordi de ikke vil provokere muslimer, skrev jeg til Røde Kors

Nicolai Sennels,

30. december 2010

Da jeg hørte, at Røde Kors har fjernet julepynten fra deres butikker fordi de ikke vil provokere muslimer, skrev jeg til Røde Kors. Her er mail-vekslingen:

Sendt til Røde Kors af Nicolai Sennels:

Fra: Nicolai Sennels [mailto:nicolaisennels@gmail.com]
Sendt: 22. december 2010 20:54
Til: info
Emne: Korset i Røde Kors er kristent

 

Røde Kors i Storbritannien har ifølge Kristeligt Dagblad 22/12 besluttet af fjerne al julepynt for at undgå at 'provokere' ikke-kristne. Pressechef Hans Bech Gregersen fortæller, at korset 'er et beskyttelsessymbol, ikke et kristent symbol." Det passer ikke. Røde Kors blev grundlagt af svejtseren Henry Dunant i 1863. Det røde kors er en omvendt udgave af Dunants fædrelands flag (kvadratisk rødt flag med hvidt kors). Og korset i det svejtsiske flag symboliserer det kristne kors. Det hvide kors i det svejtsiske flag tilskrives bl.a. Theban Legionen, som bestod af 6.666 konverterede kristne som blev dræbt i 286. Disse kristne mindes hvert år d. 22. september. Den ældste aftegning af det svejtsiske flag er fra 1513 i Lucerne Krønikkerne. Her afbilledes det hvide kors i flaget sammen med Jesus. Så Røde Kors: Jeres kors har kristne rødder, og det er ingen skam.

Med venlig hilsen
Nicolai Sennels, psykolog og folketingskandidat (DF) i Aarhus
c/o Hougaardsvej 8220 Brabrand
8220 Brabrand

Relevante links:
http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Switzerland
http://en.wikipedia.org/wiki/Theban_Legion


Røde Kors svarer Nicolai Sennels:
2010/12/23 "Preben Søegaard Hansen" <psh@drk.dk

>


Kære Nicolai Sennel

“Som en opmærksomhed mod Schweiz forbliver det heraldiske mærke, det røde kors på hvid bund, der dannes ved ombytning af forbundsrepublikkens farver, emblem og kendemærke for de væbnede styrkers sanitetstjeneste.” Det er ordene om det røde kors i den første Genève-konvention af 1949. Fokus er en opmærksomhed mod det neutrale Schweiz, hvor Røde Kors ideen i 1864 blev omsat til bindende regler for staterne. Der er ikke noget kristen i det. Var det sket i et andet land kan det ikke udelukkes, at symbolet var blevet en ombytning af farverne i det pågældende lands nationalflag. Du kan læse nærmere om emblemet på den internationale Røde Kors Komités hjemmeside: www.icrc.org og i vedlagte publikation: Den humanitære folkeret og Danmark.

Med venlig hilsen

Preben Søegaard Hansen

sekretariatschef

 

 

From: Hans Beck Gregersen
Sent: 23. december 2010 10:26
To: Preben Søegaard Hansen
Subject: VS: Korset i Røde Kors er kristent

 

Kære Preben – vil du ikke svare – KH Hans

 

Fra: Reception På vegne af info
Sendt: 23. december 2010 09:08
Til: Hans Beck Gregersen
Emne: VS: Korset i Røde Kors er kristent

 


Nicolai Sennels svarer Røde Kors
Kære Preben
Tak for dit svar.

Røde Kors' logo er en afart af og en henvisning til det svejtsiske flag. Korset i det svejtsiske flag har en kristen betydning, og det har korset i Røde Kors' logo således også. Det er muligt, at Røde Kors som organisation ikke ønsker at associere sig med kristendommen - formentligt bl.a. for også at kunne betjene tilhængere af mindre tolerante religioner - men både jeres navn og jeres logo henviser altså til et kristent symbol, som specifikt grundet forbindelsen til det svejtsiske flag ER kristent.

Påfaldende, at en organisation som har taget navn efter det kristne kors og har valgt et kristent kors som logo, har så travlt med at lægge afstand til netop kristendommen og den kristne kultur - som jo også nu er blevet del af den vestlige kultur (bl.a. i form af butikkers brug af julepynt).

Røde Kors' forbindelse til kristendommen er også blevet bemærket af den muslimske verden, som istedet for blot at bidrage til Røde Kors med arbejdskraft og penge, har oprettet sit islamiske modstykke, Røde Halvmåne. Som modstykke til Røde Kors' kors har den islamiske hjælpeorganisation netop valgt halvmånen, som nævnes i Koranen som et religiøst symbol for muslimerne (og som - typisk for aggressiv islamisk retorik - også ses symboliseret i form af en krumsabel på flere islamiske flag og moskeer). Månen var iøvrigt genstand for afgudstilbedelse af muslimernes profet i hans barn- og ungdom, og måneguden er den guddom, som senere blev gjort til Allah af Muhammed.

Når jeres røde kors optræder sammen med den røde halvmåne på samme skilte og flag, får jeres røde kors altså yderligere religiøse konotationer.

Røde Kors svarer ikke længere...