Miljøminister forfølger landbruget i stedet for at forfølge kommunalarbejderne.

Marxisterne mener stadigvæk, at der findes 2 slags kemi: Én slags kemi for private virksomheder, som sviner og ødelægger miljøet, og en helt anden ...

_slettet_bruger_64 Ikke angivet,

08/10/2011

Marxisterne mener stadigvæk, at der findes 2 slags kemi:

Én slags kemi for private virksomheder, som sviner og ødelægger miljøet, og en helt anden slags kemi for marxisternes kæledægger: Kommunalarbejderne, der sagtens kan svine og grise, helt uden at nogen får skader af de samme stoffer.

http://www.e-pages.dk/sjaellandskeslagelse/679/

(august 2011) "....Hvordan kan Miljøministeren acceptere, at der sendes store mængder menneskeskabt organisk materiale, fosfater og miljøfremmede stoffer ud i vores vandmiljø og samtidig kræve dyre vandplaner for landbruget? Spildevand direkte ud i havet ved skybrud I Ingeniøren kan vi læse, at Københavns Energi (KE) i samråd med Københavns Kommune, havde besluttet på forhånd at tømme spildevandet fra København ud i havnen, uden om renseanlæggene, med udsigt til store regnskyl. Dette skulle ske for at undgå oversvømmelser i de københavnske kældre og gader. Det er sympatisk, at Københavns Energi tænker på borgernes ve og vel. Hvad med vandmiljøet? I Bæredygtigt Landbrug er vi af den opfattelse, at det er en yderst kritisabel holdning KE har til vores sårbare vandmiljø. Store udledninger af spildevand fra København, var i 1986 skyld i det store iltsvind nord for Sjælland, der medførte at bunddyrene, blandt andre hummerne døde. Vi risikerer, med den arrogante holdning til spildevandet, at gentage firsernes miljøkatastrofe....."

Mon ikke, det her er langt værre end den værste landmand:

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/10/06/070826.htm

Det skulle egentlig også have været stoppet i år 2008; men det er offentligt ansatte, der er svinene, så ingen gør noget ved det, ingen får bøder, ingen straffes, det er åbenbart helt OK:

http://ing.dk/artikel/94519-minister-vil-stoppe-udslip-af-cellegifte-og-bakterier-fra-nye-sygehuse