Mette Frederiksen er uduelig - og derfor ubrugelig - som minister

Mette Frederiksen optræder klodset og amatøragtigt i sit politiske korstog, og hun er derfor komplet inkompetent til at bestride posten som beskæft...

Christian Melgaard,

08/11/2011

Mette Frederiksen optræder klodset og amatøragtigt i sit politiske korstog, og hun er derfor komplet inkompetent til at bestride posten som beskæftigelsesminister - eller nogen anden ministerpost for den sags skyld.

I aftenens 21:00 TV-avis har man f.eks. netop kunne opleve et interview med Mette Frederiksen, hvor hun kommenterede de eksisterende ordninger med ulønnede praktikjob som indslusning af arbejdsløse på jobmarkedet. Problemet er ikke primært Mette Frederiksens holdning til ordningerne, men derimod hendes papegøjeagtige henvisning til "den tidligere regering";

Hvis man genhører indslaget kan man opleve hvordan hun i hver anden sætning (bogstavelig talt) er nødt til at sætte sine holdninger i perspektiv ved at henvise til hvad den tidligere regering har gjort eller ikke gjort. Hun tror ganske enkelt ikke nok på sine egne holdninger til at hun tør lade dem stå alene; de skal hele tiden holdes op imod (hendes påstande om) den tidligere regering. Det er ganske enkelt for svagt, og hvad værre er, så skygger det for hendes egne meninger - hvis hun har nogen.

Mette Frederiksen burde glemme valgkampen og starte på at markedsføre sin egen politik - og så kan hun passende bruge lidt mere tid på at gøre sit benarbejde ordentligt, så vi ikke skal opleve pinagtige episoder som når hun baserer sine argumenter på forældede analyser. Mette Frederiksen vil afskaffe starthjælpen uden at kende virkningen af ordningen: http://politiken.dk/politik/ECE1444932/mette-frederiksen-argumenterer-med-foraeldede-tal/

Hun bygger således sin argumentation på en rapport fra Rockwoolfonden fra 2007, og overser, at der i 2009 er offentliggjort en ny rapport, som viser et noget andet resultat end den første analyse. Meget karakteristisk er hendes reaktion på kritikken, at selv om hun selv henviste til den tidligere rapport, så "betyder det ikke noget for regeringens planer", at en opdateret version af rapporten viser noget ganske andet.

Sagen er, at der er tale om et umodent, ideologisk korstog, som intet har med fakta at gøre.  Det er ganske enkelt useriøst og amatøragtigt. 

Kilde: