Mere brugerbetaling i sundhedsvæsenet – eller bare en anden fordeling?

af Lars Helleskov Engelbrektsen Liberal Alliance går ind for at indføre beskeden brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedsvæsenet, hvilket er i...

Podia Ikke angivet,

01/09/2011

af Lars Helleskov Engelbrektsen

Liberal Alliance går ind for at indføre beskeden brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedsvæsenet, hvilket er i tråd med Velfærdskommissionens anbefalinger. Ifølge Anders Samuelsen, skal der naturligvis være et loft på betalingen, så det sikres, at alle kan få den behandling og hjælp, de behøver.

Ifølge Samuelsen bliver vi nødt til at betragte sundhedsvæsenet som en helhed, og Samuelsen er overbevist om, at danskerne gerne vil betale et beskedent beløb et par gange om året hos deres praktiserende læge, når netop det vil betyde, at vi kan forbedre teknologien og behandlingsmetoderne i kampen mod alvorlige sygdomme som kræft. Vi har jo ikke ubegrænsede midler i sundhedssektoren, og med beskeden brugerbetaling kan vi både effektivisere systemet og få penge ind, der vil sikre, at alvorligt syge danskere kan få den bedst mulige behandling. Det er både socialt og fair. Sådan er holdningen hos Samuelsen.