Menneskerettighedsdomstolen svigter frihedsrettighederne

Liberalisme er – i en tolkning – en teori om ejendomsrettigheder

Torben Mark Pedersen,

04/02/2011

Liberalisme er – i en tolkning – en teori om ejendomsrettigheder. Med udgangspunkt i selvejerskabet: Den enkeltes ejendomsret til sin egen krop og dermed ret til at bestemme over brugen af sine egne evner og fysik, sin legemlige ukrænkelighed, følger alle andre frihedsrettigheder: Retten til at være fri for andres overgreb, retten til at handle med andre mennesker, retten til at rejse, til at søge arbejde, næringsfrihed, retten til resultatet af sit eget arbejde, retten til at gøre med sin egen ejendom, hvad man vil, retten til at sige hvad man vil på sin egen ejendom (ytringsfrihed), religionsfrihed osv. Den private ejendomsret er det, der sikrer den personlige frihed. Alle friheder.

An ny dom fra Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg slår fast, at borgerne har ejendomsret til visse sociale goder, uanset om de selv har sparet op til dem, eller de er betalt af skatteyderne. Refereret i Berlingske i dag.

Den dom omfortolker ejendomsretsbegrebet på en måde, der udgør et direkte angreb på den private ejendomsret og dermed personlige frihed, som vi hidtil har forstået den, for i stedet for at den enkelte har ret til resultatet af ens eget arbejde, så gives nogen en ret til resultatet af andres arbejde. Det sker sådan set allerede i dag med al socialpolitik, og i den forstand er al omfordelingspolitik et overgreb på nogle menneskers rettigheder, nemlig de mennesker, der tvinges til at betale for omfordelingen, men det nye her er, at socialpolitik med Menneskerettighedsdomstolens afgørelse forsøges at gives samme fundamentale status, som ejendomsret traditionelt har haft.

Helt konkret kan det betyde, at en dansk efterlønsmodtager vil kunne vinde en sag om ejendomsret til efterløn ved domstolen. Det er usikkert, om det vil kunne lade sig gøre, men juridiske eksperter kan ikke udelukke det, ifølge artiklen i Berlingske.

Det materielle indhold i Menneskerettighedsdomstolens afgørelse er absurd og strider direkte mod en hundredårig for ikke at sige tusindårig tradition for fortolkningen af, hvad ejendomsret er, og det er et eksempel på, hvor farligt det kan være at traktatfæste sociale rettigheder, som det også er sket med Lissabontraktaten. Vi risikerer, at dansk social- og arbejdsmarkedspolitik fremover bliver bestemt af nogle aktivistiske dommere ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

- - -

Korrektion: Mchangama gjorde mig opmærksom på en stor sjuskefejl fra min side: Menneskerettighedsdomstolen hører under Europarådet - ikke EU. Teksten ovenfor er konsekvensrettet. Overskriften er dog bibeholdt

EU svigter frihedsrettighederne I

Kilde: