Medielicens

I forbindelse med demonstrationen i lørdags (d

Hamlet4 Ikke angivet,

10/03/2010

I forbindelse med demonstrationen i lørdags (d. 6. marts) med ”Licens-Lars” sendt jeg en mail til venstres mediaordfører Ellen Trane Nørby hvor jeg blandt andet spurgt:

”Kan en hvilken som helst politiker fra venstre forklare mig hvorfor jeg skal betale for en underholdnings- produkt jeg ikke ønsker. 2200 kr., som jeg allerede har betalte staten 2800 kr. i skat for at få - FOR INTET AF VÆRDI OVERHOVEDET.”

Vedlagte den intetsigende svar var ”Medierne i det nye årtusinde – venstres medieoplæg november 2009”. På side 24 og 25 er Venstres mediepolitik vedrørende medielicensen beskrevet.

Blandt andet står der følgende:

Som liberal kan man selvfølgelig være imod public service og lade det frie marked diktere udviklingen. Men som borgere i et lille land og i en stor verden, bør vi også stoppe op og tænke på, hvad det er der samler os som nation. Hertil spiller public service institutionerne en væsentlig og oplysende funktion”

”Vi skal sørge for, at public service stationer som DR kan klare sig på et internationalt mediemarked samtidig med, at vi som liberale selvfølgelig ikke ønsker, at styrke DR mere end nødvendigt. Det store spørgsmål i de kommende år, hvor hele mediestøttesystemet er op til revision, bliver hvad den rigtige finansierings løsning er.”


”Skal vi fortsætte med en licensafgift som finansiering?”


”Ingen modeller vil nogen side kunne tilfredsstille alle. Debatten er under alle omstændigheder sund. Venstre støtter en løbende debat af, hvordan vores licenssystem skal komponeres.”


”På trods af det, fravælger eller glemmer en større andel af borgerne at betale licensen og er dermed sortseer.”


Jeg personligt bliver meget fornærmet når et politisk parti (som tilsyneladende ønsker at folk skal stem på det) antager at jeg er en ”sortseer” og dermed lovovertræder uden belæg for deres påstand. En person som ikke ønsker at benytte DRs produkter er først og fremmest en tænkende borger i et demokrati som udøver hans eller hendes ret til at vælge frit mellem kulturelle tilbud – ikke en forbryder.

En stor del af venstres oplæg syntes også at være skrevet af Danmarks Radio, som er de eneste der automatisk forsøger at marginalisere folk ved at kalde dem ”sortseere”

Her er nogle andre problemer med licenssystemet som Venstres medieordfører synes at have forbigået:

-       For at sende en sms på en moderne mobiltelefon er prisen nu cirka 1000 kr. for telefonen, 25 ører for beskeden og 5000 kr. til staten og DR for licensen.
-       Mennesker som ikke benytter Danmarks Radios produkter skal betale en formue for noget de ikke ønsker at modtage.
-       Mennesker som ikke benytter Danmarks Radios produkter marginaliseres og kriminaliseres.
-       Butikker tvinges (i bedst østeuropæisk stil) til at opkræve navn og adresse af kunder.
-       Almindelig borger udsættes for KGB lignende forhør på deres hjemadresse af Denmarks Radios bøller.
-       Denmarks radio udsender socialistisk propaganda – uden kontrol af hverken staten eller kunderne.
-       Public service forpligtelsen koster ikke 3,7 milliard kroner.
-       DR-Byen kostet 4,7 milliard kroner FORDI der ingen styring er med Danmarks Radio. Hvorfor er Venstres løsning at give DR flere af de almindelige borgers penge.

Til sidst vil jeg gerne spørg Ellen Trane Nørby hvor hun mener at debatten om licens-systemet skal foregår, når nu hende og hendes kollegaer i Venstre har sikret Danmarks Radio en så dominerende position på mediemarkedet at en frit og omfattende debat er udelukket.

Se bare hvor meget omtale Licens-Lars har fået på DR, selv om hans hjemside er støttet af 1% af befolkningen (public service forpligtelser – min bare røv).

Kilde: