Med egne ord - Kommunististvenlige udtalelser

Ny blog som dokumenterer udtalelser fra folk på venstrefløjen

Ikke angivet Ikke angivet,

23/01/2010

Ny blog som dokumenterer udtalelser fra folk på venstrefløjen.

Medlemmer af den danske venstrefløj har i årtier prædiket væbnetrevolution, politisk vold, diktatur, undertrykkelse affrihedsrettigheder, o.s.v., ligesom de har forsvaret massemordere ogdiktaturer i Sovjetunionen og Østblok-landene, Kina, Nordkorea,Albanien, Jugoslavien, Kampuchea, Vietnam, Laos, Zimbabwe, Cuba,Nicaragua m.fl. Nogle har endog ikke ladet det blive ved snakken menhar aktivt anvendt vold eller støttet andres brug af vold.Medmurens fald i 1989 fik piben til tider en anden lyd, ogbortforklaringerne begyndte for nogens vedkommende, mens andre holdttrofast og stædigt fast i egne ekstremiteter.
Formålet med denneblog er at sørge for, at eftertiden ved, hvad man har ment og sagt påden danske venstrefløj - med deres egne ord.

http://medderesegneord.blogspot.com
Kilde: