Mchangama: Skrot logningsbekendtgørelsen

"Logningsbekendtgørelsen og dens massive registrering af personlige oplysninger må som udgangspunkt formodes at være i strid med EMRK artikel 8’s ...

Ikke angivet Ikke angivet,

21/07/2010

"Logningsbekendtgørelsen og dens massive registrering af personlige oplysninger må som udgangspunkt formodes at være i strid med EMRK artikel 8’s beskyttelse af privatlivets fred.  Logningsbekendtgørelsen har i bedste fald haft en meget begrænset indvirkning på terrorbekæmpelsen i Danmark. Dette står i misforhold med den omfattende registrering af persondata og de høje omkostninger forbundet med ordningens oprettelse samt administration. Derfor burde Danmark suspendere Logningsbekendtgørelsen, indtil der er foretaget en evaluering af den på både nationalt og EU-plan med henblik på at revidere disse instrumenter således, at de i højere grad indeholder retssikkerhedsmæssige garantier. "