Mchangama: Moralsk funderet ytringsfrihed

"Min kritik af økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder er heller ikke baseret på »anarkismen og Darwin«

Mie Harder,

21/05/2010

"Min kritik af økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder er heller ikke baseret på »anarkismen og Darwin«. Den er derimod baseret på det faktum, at disse rettigheder ikke sikrer borgerne mod overgreb fra statsmagten, at de ophøjer en særlig samfundsindretning til den eneste legitime, at de skævvrider magtens tredeling ved at gøre domstolene til lovgivere, at intet samfund nogensinde har skabt velstand baseret på disse rettigheder og sidst, men ikke mindst at lande med disse rettigheder - såsom Venezuela og Cuba - har udviklet sig til diktaturer, hvor staten, til tider ud fra de bedste hensigter, kvæler borgernes frihed og virkelyst," skriver Jacob Mchangama i JP.