Mattias Tesfaye - Danmarks farligste mand

Mattias Tesfaye, murersvend, faglig medarbejder hos 3F og medlem af SF, er en bekymrende skinger stemme i den politiske debat

_slettet_bruger_5853 Ikke angivet,

02/02/2011

Mattias Tesfaye, murersvend, faglig medarbejder hos 3F og medlem af SF, er en bekymrende skinger stemme i den politiske debat. Ikke nok med, at hans verdensbillede males i farverne sort og hvid, så råber han, stort set hver gang har får taletid, til klassekamp mellem forskellige grupper i den danske befolkning.


Det er i sig selv ikke specielt konstruktivt, men desværre mere splittende end samlende.


Mattias Tesfaye er af den overbevisning, at det er de lavtuddannede, borgerne på offentlige overførsler og de ufaglærte, som har bygget vores velfærdssamfund op. Mattias Tesfaye har intet tilovers for advokater, revisorer, læger, direktører, jurister, økonomer og andre højtuddannede, for de har i hans verden blot fungeret som snyltere i vores samfund; de har altid villet modtage uden at yde et bidrag.


For det første er det interessant at høre Mattias Tesfayes udtalelser i den politiske debat, da han ser lige så nuanceret på dansk politik, herunder skattepolitik og socialpolitik, og det danske samfund i almindelighed, som diktatoriske regimer ser på demokratiske reformer. Han ser med andre ord verden i sort og hvid, god og ond, retfærdig eller uretfærdig, og desværre mangler hans verdensbillede de nuancer, som findes i vores samfund. Det er beklageligt.


Når Mattias Tesfaye råber til klassekamp ved at sige, at det er de ufaglærte, som finansierer akademikeres uddannelse, vender han ryggen mod virkeligheden og ignorerer, at danske akademikere, ifølge OECD, betaler verdens højeste skat, og han glemmer samtidig, at Danmark er det land i verden, hvor uddannelse mindst kan betale sig, da nytteværdien af 5-7 år på et dansk universitet er omtrent lige så stor, som 2 år i lære som tømrer set ud fra et samlet liv på arbejdsmarkedet.


Når Tesfaye siger, at en rød regering burde tvinge alle unge mennesker til at arbejde på et plejehjem, står han inde for en politik, som udelukkende har til formål at reducere den personlige frihed samt reducere det enkelte menneskes egne ønsker, behov og prioriteringer.


Ligesom det danske samfund ikke tvinger danske, unge mænd ind i hæren, flyvevåbnet eller søværnet, hvis den enkelte unge hellere er foruden, så skal vi som samfund heller ikke tvinge folk ind i plejehjem, døgninstitutioner eller børnehaver, og vi skal slet ikke tvinge mennesker i et demokrati, og da slet ikke tvinge unge ind i en offentlig sektor, som i forvejen regnes for, rent procentuelt, at være verdens største målt ud fra den samlede danske arbejdsstyrke.


Når Mattias Tesfaye indædt kæmper mod samfundsøkonomiske reformer, som en efterlønsreform,  en skattereform og en sundhedsreform, som i helhed styrker vores samfund og kommer både ressourcesvage og ressourcestærke til gavn, så straffer han vores svageste medborgere, som jo ender med at blive taberne i vores samfund, hvis vi ender i bundløs gæld, som en rød regering, og hr. Tesfaye i særdeleshed, står som garanter for.


Et land i økonomisk uføre og lav kreditværdighed skal ikke blot betale højere renter på udenlandsk låntagning, da det internationale, finansielle marked vil tage sig betalt for en højere risiko. Et land i bundløs gæld og røde tal på statens finanser bliver nødt til at sende regningen for en uansvarlig økonomisk politik ud til borgerne, boligejerne og vores svageste medmennesker i form af højere skatter og afgifter, i form af dramatiske nedskæringer og besparelser.


Det er ikke en vej der er værd at gå, fordi det vil skabe en social uretfærdighed uden sammenligning, hvis vi bliver tvunget til at lukke sygehuse, skoler, plejehjem, væresteder og ungdomsboliger for unge kriminelle samt omsorgssvigtede børn blot fordi, vi har en rød regering, som ikke kan styre sine udgifter og forsømmer vores erhvervsliv.


Men når Mattias Tesfaye offentligt udtaler, at danske statsborgere burde forhindres i at tjene mere end 50.000 kr. om måneden, så kommer den unge kommunist ud på alvorlig glat is på en alvorlig dyb sø.


Tanken bag denne grænse for indtjening for danske statsborgere på 50.000,00 kr. ville, såfremt Mattias Tesfayes forslag blev til virkelighed, resultere i, at Lars Rebien Sørensen, Novo Nordisk direktør og indehaver af en gage på 12.000.000,00 mio. kr. årligt, blot skulle få 600.000,00 kr. udbetalt, og de øvrige 11.400.000,00 skulle så ind på diverse offentlige konti.


For det første er det knald uhensigtsmæssigt, at vi straffer folk, nøjagtigt som vi gør i dag, for at yde en indsats på arbejdsmarkedet; en indsats, der finansierer vores velfærd. For det andet, så mangler der alvorligt mange hænder på det danske arbejdsmarkedet, ca. 300.000 personer i 2040, og med en effektiv skatteprocent for Lars Rebien Sørensen på 95 % (11.400.000,00 / 12.000.000,00 * 100), er der så nogen, som alvorligt tror på, at vi kan få danskerne til at yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet?


Man kan jo også spørge hr. Tesfaye, om han tror, at Novo Nordisk vil blive ved med at udbetale en høj gage til stakkels Lars, når kun 5 %, eller 600.000,00, ud af 12.000.000,00 ender i hans lomme. Som arbejdsgiver ville jeg da straks lade Lars gå flere løntrin ned, for da han højest kan få 600.000,00 kr. udbetalt, som Mattias Tesfaye lægger op til med sit indkomstforbud, så kan man lige så godt reducere hr. Rebiens årlige gage fra 12 mio kr. til 1.335.000,00 kr., da han med den nuværende topskat så ville ende på ca. 600.000,00 og dermed ende på Mattias Tesfayes indkomstgrænse.


På den måde sikrer Tesfaye, at vi lader Lars få 5 % af sin oprindelige løn og samtidig fjerner hans incitament for at arbejde og yde en indsats, der gør vores samfund rigere, vi kan gøre Novo Nordisk 10.665.000,00 rigere pga. reducerede lønomkostninger (12 mio. - 1.3 mio), og vi kan samtidig reducere statens skatteprovenu uhyggeligt meget, så staten kun får 734.250,00 kr. ud af 1.335.000,00 kr. (55 % skat ved Tesfayes indkomstgrænse), fordi Lars går ned i løn, da alt over en beskattet indkomst på 1.335.000,00 kr. ender i statskassen, i stedet for 6.600.000,00 kr. af 12.000.000,00 kr. (55 % ved nuværende skattesats, hvor Lars ikke går ned i løn), som Lars betaler idag 2011.


Mattias Tesfaye, dit forslag betyder færre hænder på arbejdsmarkedet, rigere virksomheder (der ikke kan tiltrække kvalificerede medarbejdere), manglende finansiering af velfærd og et markant reduceret skatteprovenu for visse indkomstgrupper, og et reduceret skatteprovenu bare for Lars Rebien Sørensen på 5.865.750,00 kr. (6.600.000,00 - 734.250,00) svarende til en forringelse på ikke mindre end 88,88 % (734.250,00 / 6.600.000,00 - 1 * 100).


Det var vel ikke lige dét, du sigtede efter, går jeg stærkt ud fra.


Ikke nok med, at boligmarkedet ville styrte sammen i Danmark, da en ekstrem høj skat vil fjerne muligheden for at kunne afdrage på sin gæld, så vil den øvrige økonomi, som jo i høj grad er bundet op på vores boligøkonomi, styrte endnu hårdere sammen, da danskernes disponible indkomst fra den ene dag til den anden vil blive eksproprieret og indsat på offentlige konti.


For lige at afslutte eksemplet med Lars Rebien, så kan vi jo spørge os selv, om Lars ville kunne blive boende i sit hjem med sin familie, hvis Tesfayes forslag blev til reel lovgivning. Svaret er højst sandsyneligt et nej.

Ikke nok med at Tesfaye vil sætte tusinder af danskere med familier i højindkomstgruppen på gaden, så vil han også påføre danske pengeinstitutter massive tab, da hr. Rebien og hans ligestillede jo næppe kan afdrage på en milliongæld med en personlig indkomst på blot 600.000,00 kr. årligt.


Dette betyder ganske enkelt et finansielt krak langt større end under i 2008, 2009 og 2010, da det ikke blot er banker, der bukker under, men hele det danske samfund, og dette indkomstforslag vil samtidig med ét fjerne obligations og realkreditmarkedet i Danmark, da boligmarkedet, som omtalt, kollapser.

Men det betyder også, at virksomhederne i Danmark enten går konkurs eller flytter til udlandet, da bankerne i Danmark vil opleve massive tab på denne politik og samtidig ville en bølge af konkurser oversvømme banksektoren i almindelighed og dermed hindre virksomheder i af få fat i livsvigtig driftskapital, og uden private virksomheder, hvem skal så finansiere vores velfærd hr. Tesfaye? Udenlandske banker, som stiller kapital til rådighed med renter på langt over 20 %?


Dette kommer ingen til gavn (og slet ikke LOs og 3Fs medlemmer), tro mig mig hr. Tesfaye.


Såfremt, du stadig støtter din forelagte politik og står ved dine ganske skræmmende udtalelser, så er jeg slet ikke i tvivl om, at du må være Danmarks farligste person, da du ikke bare er en kommunist med visse ekstreme holdninger, men desværre også har muligheden for at gøre politisk karriere i vores samfund og derved tilegne dig politisk indflydelse.


Men jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor du er så vild med SF. Dine meninger er jo helt igennem inspireret af Enhedslistens partiprogram.

Kilde: