Massetilstrømningen fra syd tager til: Migranter vælter hegn

I Østrig er landet begyndt at vakle under presset fra flygt-ninge og migranter

Ikke angivet Ikke angivet,

29/10/2015

I Østrig er landet begyndt at vakle under presset fra flygt-ninge og migranter.

Ved grænsebyen Spielfeld mellem Østrig og Slovenien passerer dagligt mellem 3.-4.000 personer igennem, der alle vil nordpå mod Tyskland.

Efter mørkets frembrud torsdag bristede tålmodigheden så ved den østrigsk-slovenske grænse, og flygt-ningene stormede det hegn, der er sat op på grænsen mellem de to lande.

Afghaneren Ubaluda beretter endvidere om at han ikke ville være rejst til Europa hvis han havde vidst at han kunne blive forkølet her.