Masseproduceret politisk pølsesnak og dårligt politisk håndværk i folketinget

Vi har længe vidst at de politiske partier betjener sig af mindre hære af autodidakte debatindlægs og læserbrevs skribenter - Der broderer deres eg...

Isabella Balkert,

21/10/2010

Vi har længe vidst at de politiske partier betjener sig af mindre hære af autodidakte debatindlægs og læserbrevs skribenter - Der broderer deres egne personlige vendinger over et præfabrikeret indlæg fra moderpartiet, for siden at strø disse "personlige" læserbreve, kronikker, klummer og debatindlæg uder over diverse aviser og blogs.

Men da aviserne for længe siden har opdaget denne gruppe, kommunikations fabrikanter, er det blevet stadig sværere at få disse politiske partisoldaters indlæg publiceret.

Hvad der imidlertid er langt nemmere at finde plads til i aviserne, det er politikernes egne debatindlæg, men her begynder det også at knibe. Det viser sig nemlig at flere politikere nu finder det opportunt at fabrikere fælles indlæg, som man så hver især ændrer lidt på, hvorefter man sender sine meget lidt personlige indlæg til hver sin avis, som om det er autentiske holdninger og meninger fra den enkelte politiker der er tale om.

Senest er de tre konservative folketingsmedlemmer, politisk ordfører Henriette Kjær, finans- og skatteordfører Mike Legarth og Tage Leegaard blevet grebet i at tilsende forskellige aviser tre nærmst enslydende debatindlæg.

Hvor troværdigt er det? Det er selvfølgelig ikke troværdigt!

Hvor meget respekt kan man have for tre politikere der ikke magter at skrive deres debatindlæg selv? Det kan man da ikke have respekt for, og det kan man slet ikke når tre folketingsmedlemmer sætter sig sammen for at producere debatindlæg som pølsemadder, i håb om at folk vil æde indlægget råt som den autentiske stemme fra den enkelte politiker - Frem for den omgang masseproduceret pølsesnak, de tre politikere enkeltvis forsøger at tage ansvaret og æren for.

Det Konservative folkeparti og dets politikere fremstår efterhånden så afpillede og sølle at det er pinligt at se på, men desværre står de ikke alene.

Man fornemmer at alt for mange politikere kommer med en præfabrikeret holdning til snart sagt hvad som helst. Holdninger og meninger de har fået af deres spindoktorer, eller som de har lært at udtale så afmålt og repeterende  at de reelt ikke svarer eller opfylder deres pligt til at svare ærligt på de politiske spørgsmål de bliver stillet af pressen eller i folketinget.

Karen Ellemann Jensen er en af de politikere der krampagtigt gentager den ene sætning hun har fået med sig hjemmefra i en uendelighed, mens hun jævnligt husker at smile et smil der aldrig når øjnene. Hun smiler trodsigt alligevel fordi skatteborgerne har betalt i dyre domme for at hun kunne  lære af sin kommunikationsrådgiver, at det er vigtigt at smile og give udtryk for et overskud hun tydeligvis ikke er i besiddelse af. Således er vi igen, igen til grin for vores egne skattepenge.

Undervisningsminister Tina Nedergaaard er også et eklatant eksempel på manglende evner både som visionær undervisningsminister og kommunikator. Hendes forsvar for en total mangel på samarbejdsevne og en reel skolepolitik er sørgelig fordi den er strandet på flosker og det smil der ligner Karen Ellelmanns.

Inger Støjberg og Claus Hjort er blot de seneste eksempel på hvordan to mennesker i enighed har skabt en umenneskelig lov og en ulykkelig situation for de arbejdsløse.

I deres iver for at tvangsigangsætte syge mennesker der venter på behandling eller på en diagnose og kræftsyge mennesker man finder det er afgørende at aktivere midt i deres kemoterapeutiske forløb - Har de statueret et eksempel på et nyt politisk low, der vidner om uforstand, aggression og hovmod.

Men ikke nok med det, de har belastet kommunernes arbejdskraft og tvunget socialrådgiverne til at sende folk på kostbare, nedværdigende livsstils kursus uden mål og med.

Hermed har de ikke alene udvist en afstumpethed der er beskæmmende både for dem selv, deres ofre og Danmark som demokrati -  De har kort og godt opført sig uden respekt for de arbejdsløse og de syge og de er så langt ude at de ikke engang magter at sige undskyld for det, til trods for at de i deres uforstand har bortødslet 9 milliarder på en fuldkommen vanvittig arbejdsløsheds politisk agenda.

9 milliarder der kunne have skæppet godt i kassen da VKO skulle finde de 16 milliarder VKO mente det var nødvendigt at finde hos børnefamilier, på skolerne i dagsinstitutionerne og hos andre sagesløses ofre for nedskæringer i kommunalt regi så vi på EU's bud kunne overleve krisen på VKO´s facon.

Hvem der står som medskyldige for at man med loven i hånden har kunnet plage syge mennesker og håne de arbejdssøgende med livsstilskurser frem for kompetancegivende tiltag, det er en skandale. AT S og DF finder der må andre boller på suppen nu, det var på tide, men det er ikke kun den blå blok der fremviser ynkelige politiker emner.

Villy Søvndal køber sig til komiske indslag fra en professionel komiker, i håb om at vælgermassen finder at han er den friske og slagfærdige politiker han i virkeligheden ikke er. Og hvad skal det være godt for, tager Villy ikke sig selv og vælgerne alvorligt?

Helle Thorning fremstår som en pige der er dygtig til at lære lange taler uden ad - Og hun plaffer løs så hun snubler over ordene og uden at høre om hendes svar passer til det spørgsmål hun har fået stillet. Hun er så mekanisk og manisk at hun virker for ivrig efter at svare før hun har fået stillet et spørgsmål. De angreb på modparten der løber som skidt fra en spædekalv, gør dog ikke hendes egne politiske holdninger hverken mere forståelige eller troværdige.

Mængden af politiske løgne og spindoktorførte politikere er tiltaget i samme grad som det politiske håndværk, de ydmyge, visionære og ærlige politikere er aftaget.

For det er sådan idag, at de fleste politikere har folk til at udtænke og formulere hvad de skal mene og hvordan de skal udtrykke sig. Politikerne er blevet en flok marionetter der kun i ringe grad udtrykker politiske holdninger de selv har udtænkt eller brænder for.

Det gør vores demokrati uigennemsigtigt og utroværdigt at politikerne fører sig frem med andre menneskers holdninger og det værste er at sælger den ene spindoktors holdninger ikke billetter til vælgermassen, så ansætter man en anden der kan formulere sig smartere og lokke flere til stemmeurnerne. Om det går ad helvede til bagefter, fordi man ikke har en reelt politisk fundament at udøve sin magt på.

Det betyder at der ikke er nogen sammenhæng i den politik partierne fremlægger, og det er der ikke fordi der ikke er en ægte person bag de visioner man forsøger at sælge som sine egne og som en sag man brænder for.

De politikere der bestemmer over vores hverdag, vores pensioner, vores arbejdsløshedspolitik, vores børn og vores  skoler, de er bare ikke dygtige nok. Hvis de var, så ville de ikke have en hær af folk til at tænke for dem. Hvis de var dygtige så ville de ikke have ført os ind i det EU der nu helt har overtaget lovgivningen og vores økonomiske politik.

Hvis de var dygtige og engagerede ville de ikke sidde og skrive til deres venner på facebook i folketingssalen. Og de ville ikke falde i søvn under andre politikeres taler.

Vi har fortjent bedre. Danmark har fortjent bedre. Som det er idag, aner stadig flere ikke hvor de skal sætte deres kryds ved næste valg - Og det ved de ikke fordi den ene blog er lige så uduelig som den anden, og reelt har EU overtaget de store linier selvom vi ikke har fået lov til at stemme os til at det blev sådan, og her er vi næsten uden indflydelse eller rettere sagt vi har så lidt indflydelse på hvad EU dikterer os, at det er som en spytklat i havet.

Hvordan det gavner os som folk at EU og de store landes stemmevægte har overtaget styringen af Danmark og hvordan det gavner vores demokrati, det kunne jeg godt tænke mig at vide?

Vi har brug for nye EU kritiske partier der tager folket, vores grundlov og demokratiet alvorligt og disse partier kan ikke etablere sig hurtigt nok hvis man spørger mig.

Der er idag en artikel i Information: Europas økonomiske politik har fejlet, den må være et must for LA tilhængere.

Kilde: