Massemedierne vildleder om Syrien-konflikten

I den forgangne uge har der været flere meldinger om Syrien-konflikten, som beror på tvivlsomme oplysninger

Ikke angivet Ikke angivet,

22/12/2011

I den forgangne uge har der været flere meldinger om Syrien-konflikten, som beror på tvivlsomme oplysninger. Så sent som i mandags forlød det, at den syriske hær havde ”likvideret 100 desertører”. Denne melding var der flere internationale medier der hoppede på og fremstillede som den ufejlbarlige sandhed, herunder CNN, CBS, BBC og Reuters. Samt flere andre betydningsfulde medier verden over.

Når man imidlertid kigger nærmere på, hvor disse medier har deres oplysninger fra, viser det sig, at hovedkilden til deres oplysninger om det ene blodbad efter det andet udført af det Syriske regime, er én eneste organisation ved navn Syrian Observatory for Human Rights. Denne organisation har tilholdssted i London, men påberåber sig ikke desto mindre at vide nøjagtig besked med hvad der foregår i Syrien – et land, hvor udenlandske journalister jo som bekendt er forment adgang.

Og udover at organisationen udspreder udokumenterede historier med tvivlsomme kilder, der enten ikke kan efterprøves eller omtales som ”lokale aktivister”, består den kun af én eneste person, nemlig Rami Abdul-Rahman, som oven i købet kalder sig ”direktør” for organisationen. Det vides ikke hvilke uddannelsesmæssige kvalifikationer indenfor opsøgende journalistik denne hr. Rahman besidder. Ej heller hvilke indtægtskilder/sponsorer, der finansierer organisationen.

Som et eksempel på endnu en ”historie” fra hr. Rahmans kontor i London skal nævnes den udokumenterede påstand om at der under kampene i Syrien skal være omkommet 1600 civile til dato. Desuden er der historien om hvorledes syriske regeringstropper skulle have myrdet 8 nyfødte i kuvøser på et hospital, ved at slukke for strømmen, som CNN valgte at hoppe på. CNN havde dog fornemmelse nok til at skrive at de ikke kunne ”verificere påstandene”. Fotoet hørende til historien, visende sovende spædbørn, stammer oprindeligt fra Ægypten og er taget fra en beretning om en reportage fra et ægyptisk børnehospital. Via Twitter blev historien med billedet (i dens nu ændrede form omhandlende Syrien) spredt til CNN Arabic. Derefter blev den offentliggjort på hjemmesiden for Syrian Observatory for Human Rights’ (SOHR) hjemmeside med angivelse af CNN som kilde, hvorefter CNN English trykker historien med SOHR som kilde.

At der allerede i flere måneder har været spekulationer om SOHR’s bevæggrunde for udbredelsen af disse hundredvis af udokumenterede blodbads-historier fra Syrien, er noget, som den amerikanske journalist Webster Tarpley og den franske ditto Thierry Meyssan har arbejdet med gennem længere tid. Ifølge dem tyder organisationer som SOHR på at der er kræfter i spil, der bevidst ønsker at kaste et dårligt lys over Syriens regering med Bashar al-Assad i spidsen.

Og det lader til at virke, for de vestlige lande er i fuld gang med at bruge den angivelige udvikling i Syrien som påskud til at planlægge forholdsregler imod landet, herunder en mulig militær intervention som den sås i Libyen. Af og til direkte ansporet af de forskellige skrækscenarier om overgreb mod civile, som jo især SOHR spreder. I forvejen er der restriktioner mod landet, hvis’ civilbefolkning således rammes endnu hårdere af fødevareknaphed end af angivelige overgreb fra regeringsstyrker. Som modtræk melder Rusland og Kina ud at de ”ikke kan acceptere” et nyt Libyen. Russiske krigsskibe er allerede i middelhavet som mulig forholdsreglen mod endnu en NATO-ledet affære mod en mere eller mindre stabil regeringsleder.  

Europa er – igen – i færd med at blive trukket ind i en mere eller mindre lyssky affære i Mellemøsten, som slet ikke angår os, og som sandsynligvis oven i købet beror på et fejlagtigt og udokumenteret grundlag. Dette i lyset af at situationen med Iran ligeledes tilspidses og at USA og NATO ved, at Syrien og Iran er gamle allierede fra den Irakisk-Iranske krig.

Kilde: