Martin Ågerup: Klimaproblemer er meget mindre end andre problemer

Tænketanken CEPOS' direktør, Martin Ågerup, fokuserede i sin tale på den internationale konference for klimaskeptikere, som i går og i dag afholdes...

Ole Birk Olesen,

09/12/2009

Tænketanken CEPOS' direktør, Martin Ågerup, fokuserede i sin tale på den internationale konference for klimaskeptikere, som i går og i dag afholdes i København, bl.a. på, at problemer, som er forbundet med klima, er meget mindre end andre internationale problemer. Således er antallet af døde som et resultat af naturkatastrofer og klimaforandringer langt mindre end dødsfald som følge af f.eks. malaria, indendørs forurening og beskidt drikkevand.

"Og for mig er dødsfald nu engang et af de største problemer overhovedet, og derfor forekommer det mig, at vi skal koncentrere vores kræfter om de problemer, som kræver flest døde. Men hele verdens opmærksomhed er i stedet rettet mod klimaet," sagde Martin Ågerup bl.a.

Du kan lytte til hele Martin Ågerups tale herunder:

Kilde: