Managementsocialisme og Danmarks Radio

LEDER: Hvis regeringen har til sinds at privatisere Danmarks Radio indenfor en nærmere fremtid, så skal man da endelig sørge for at få DR til at li...

Ole Birk Olesen,

06/01/2010

LEDER: Hvis regeringen har til sinds at privatisere Danmarks Radio indenfor en nærmere fremtid, så skal man da endelig sørge for at få DR til at ligne en almindelig virksomhed og herunder lade bestyrelsen bestå af professionelle med erfaring fra virksomhedsdrift, sådan som regeringspartierne nu foreslår. Det ville gøre DR mere egnet til salg, og dermed være med til at skubbe på for, at et salg kan gennemføres.

Men hvem tror på, at regeringen vil det? Det er i hvert fald ikke en politik, som regeringen har talt højt om. Og hvis DR bare skal fortsætte på samme måde som i dag - som et enormt beskyttet medieværksted med statsgaranti for et bugnende milliardbudget - så er den nuværende model med partiudpegede amatører som bestyrelsesmedlemmer at foretrække.

Når vi har at gøre med så magtfuld en mediemastodont som DR, så er det for samfundets skyld bedst, at den er styret af amatører med alle de fejl, de har, fremfor af folk der med deres dygtighed ville kunne gøre institutionen endnu mere magtfuld. Tænk hvis DR's bestyrelse pludselig blev fyldt op med erhvervslivets gulddrenge, som får det, de rører ved, til at udvikle sig og fylde endnu mere ... Det ville ikke være godt for et mediebillede, der i forvejen ikke er pluralistisk nok.

Det borgerlige Danmark har altid mange gode idéer til, hvordan statens institutioner kan drives bedre og mere effektivt. Men nogle gange må man også overveje, om vi egentlig er bedst tjent med, at staten fungerer lige så godt som private virksomheder. Den effektivitet, som kommer alle til gavn, når den udfolder sig på et marked med fri konkurrence, er ikke nødvendigvis af det gode, hvis den overføres til institutioner, som er beskyttet af statslige privilegier.

Kilde: