Man kan ikke lære en gammel hund nye tricks!

Medhat,s klumme : Jeg er fuldstændigt uforstående og undrende over den intolerance og mangel på næstekærlighed, som DF´s ligestillingordfører, Pia ...

Medhat Khattab,

06/04/2010

Medhat,s klumme :

Jeg er fuldstændigt uforstående og undrende over den intolerance og mangel på næstekærlighed, som DF´s ligestillingordfører, Pia Adelsteen, viser i forbindelse med, at Muslimernes Fællesråd har ansøgt Københavns kommune om at få oprettet et kønsopdelt, plejehjem i København.

Hvordan kan man forlange, at stakkels ældre, svage indvandrere på vej til plejehjemmet skal integrere sig? Det er for langt ude. Her vil jeg sige, at man kan ikke lære en gammel hund nye tricks!
Plejehjemmene er det sidste trin i livet og det handler om, at de ældre borgere får så god og tryg en alderdom som muligt. Så kan det ikke nytte noget, at disse ældre medborgere, som sandsynligvis er religiøse, skal chikaneres ellers kanøfles i deres sidste leveår ved at de f.eks. bliver vasket eller plejet af nogen fra det andet køn, når de har været vant til noget andet hele deres liv.
Desuden vil der være risiko for, at de nægter at flytte ind på de almindelige danske plejehjem, hvor de kan føle sig blottet og misforstået. Og så bliver de boende hos familien og hermed mener jeg, at det kan skade integrationen af deres børn og børnebørn. Vi kan ikke forlange at disse ældre mennesker på plejehjem skal integrere sig.
Vores samfund er bedre tjent med at øge og styrke integrationsindsatsen for midaldrende indvandrere og deres børn og unge samt række en kærlig hånd og pleje til deres gamle på plejehjem og ikke ydmyge eller kanøfle dem. Igennem årene har tiltag som ghettofri Danmark, niqab ud af det offentlige rum , tørklædefri skoler og ikke mindst skrækscenarierne med islamiske friskoler faldet i god jord i min verden. Så lad os koncentrere os om det.

Så jeg bakker op om de ældre medborgeres ønske om et kønsopdelt plejehjem. Det vil ikke overleve for evigt, da der på længere sigt vil være børn og børnebørn, som er på et andet niveau af integration og som godt kan passes ind på almindelige danske plejehjem.

Med venlig hilsen

Medhat Khattab, speciallæge
Svendborg

Kilde: