Malmø i "Islams Hus"

Jødeforfølgelsen i Malmø er ingenting for medierne 3 marts, 2010, - Kl

Slettet bruger,

03/03/2010


Jødeforfølgelsen i Malmø er ingenting for medierne

3 marts, 2010, - Kl. 15:52   - fra Eticha.dk

I et åbent brev til Sveriges socialdemokratiske partileder, Mona Sahlin, kræver Kristdemokraternes leder, Göran Hägglund, den anden marts 2010 et svar, om hvordan socialdemokratiet og dets ledelse stiller sig til Malmøborgmesteren Ilmar Reepalus antisemitiske udtalelser om jøderne og deres situation i Malmø.

Til Mona Sahlin, formand for Socialdemokratiet i Sverige:

Endnu en gang har Malmøs borgmester, den socialdemokratiske Ilmar Reepalu, sat et stort spørgsmålstegn ved sin egen evne til at sætte grænser, når det gælder antisemitisme.

Denne manglende evne smitter ubarmhjertigt af på socialdemokratiet som parti. Trakasserierne i mod jøderne i Malmø har været et lige så forfærdelig som uacceptabel faktum i flere år. Desværre har Reepalu gang på gang hævdet, at der ikke har fundet noget angreb sted på jøderne i Malmø, endda i den grad, at hans afvisninger er blevet internationalt kendte.    

Yderligere har Reepalu bortforklaret flere antijødiske aktioner i byen ved at henvise til Israels politik i Gaza.

Den første marts hævdede han i et interview, der blev vist i dansk TV Lorry, at den sidste tids kritik i mod ham, er et resultat af ”israelsk lobbyisme”. Derved har han ikke bare forulempet dem, der helt rigtigt har reageret på hans undskyldende holdning, men oven i købet anvendt sig af den klassiske antisemitiske ide, at jøder konspirerer internationalt for at fremføre fælles politiske interesser.

Sveriges jøder skal ikke behøve, at være bange og Sveriges anseelse skal ikke behøve at smudses ned. Socialdemokraternes partileder Mona Sahlin bedes derfor være meget hurtig og meget tydelig i sit svar på følgende spørgsmål:

”Har den politik som føres i Israel nogen som helst relevans ved bedømmelsen af angreb på svenske jøder?

”Har ikke enhver person, uanset baggrund, ret til at slippe for trakasserier og forfølgelse?” 

”Deler Mona Sahlin Ilmar Reepalus opfattelse af, at kritikken i mot ham er et resultat af israelsk lobbyisme?”

”Hvordan tænker Mona Sahlin at agere for, at der ikke skal findes nogen usikkerhed omkring socialdemokraternes syn på antisemitisme (jødehad) og jøders ret til at leve deres liv i tryghed?”

 Jeg tror det er vigtigt, at disse spørgsmål besvares, slutter Göran Hägglund sit brev.

 Se video her!

Hvad er der sket i dag - 3. marts?

Avisen Sydsvenskan har vanen tro ingen kommentarer om sagen, når det gælder Reepalu. En avis, der gerne vil være størst i Sydsverige glimrer ved sit fravær, når det handler om, at følge op på en af de værste sager med rod i det snart allestedsnærværende jødehad i landet. Noget der har vokset sig stor og mægtigt under den ekspanderende muslimske besættelse i de seneste 8-10 år. Ingen anden avis har ment at brevet  har nyhedsværdi. Hverken i riget eller på lokalt plan.

Der i mod skriver Sydsvenskan om en 15 årig, der har fået bøde for at fremstille en ”kartoffelkanon”. Så helt agurketid er det åbenbart ikke på lammetrætte redaktion i Skånes muslimske hovedstad.

Ikke mange svenskere reagerede, da Malmø kommune, læs: Ilmar Reepalu, i marts 2009 forsøgte at forhindre Davis Cup kampen i tennis mellem Sverige og Israel. Den jødehadende borgmester afslørede sin indstilling til Israel med følgende ord: ”Min personlige mening er, at man overhovedet ikke skal spille nogen kamp mod Israel på nuværende tidspunkt”, sagde han og henviste til situationen i Gaza, hvor Israel havde indledt et angreb på Hamas efter flere måneders raketangreb fra terroristorganisation, som Ilmar Reepalu, benytter enhver lejlighed til at stryge med hårene.

Kampen i den velrenommerede tennisturnering blev dog afviklet for lukkede døre – ingen tilskuere – idet arrangørerne ”frygtede” for spillernes sikkerhed!

I dag, den 3 marts 2010, skriver Karin Olsson i svenske Expressen alligevel lidt om selv jødesituationen i Malmø: ”Malmø og Gøteborg. To gamle arbejderbyer ved kysten, socialdemokratisk styrede i decennier. Når det kommer til jødernes situation er forskellen monumental!”

Vist har jøderne i Gøteborg også problemer med hadcrimes, alligevel føler de sig meget tryggere der end deres trosfæller i Malmø. ”Der er himmelvid forskel på de to byer, det er som nat og dag”, udtaler Daniel Jonas, der er administrativ chef for den jødiske forsamling i Gøteborg. Mange af jøderne, der forlader Malmø flytter bland andet til Gøteborg.

Det er lokalpolitikernes indstilling der gør forskellen. I Malmø findes Ilmar Reepalu, som i lang tid har rodet sig ud i mere og mere mærkelige og beklemmende udtalelser. I Gøteborg træffer den jødiske forsamling regelmæssigt højt opsatte repræsentanter for kommunen i et forum for nationale minoriteter. Det sker ikke i Malmø. Kontrasten findes ikke større noget sted. Det er så grelt, at partilederen Mona Sahlin for kort tid siden måtte beordre sin partikammerat Reepalu i Malmø til at mødes med repræsentanter for den jødiske forsamling.

De seneste uger har der således spiret et håb, i og med at Malmø kommune har taget initiativ til et dialogforum. Men efter Repalus allerseneste udtalelse om den ”israelske lobbyisme”, der vil ham til livs, er der ikke mange positive følelser tilbage. Selv om der findes en politisk udtalelse om nul-tolerance med hensyn til racisme og antisemitisme, så er det bare noget, der er skrevet på papir – virkelighedens verden, ser helt anderledes ud!

Petra Kjellarsson, Göran Hägglunds pressesekretær udtrykker forundring over, at ingen af de skånske aviser har omtalt Göran Hägglunds åbne brev til Mona Sahlin, men det er dog ikke overraskende, siger hun til Eticha.dk, den slags sager har det med at blive negligerede.

 ”Skånskan” – en mere lokalpræget avis – har dog følt sig fristede til at bringe en Kronik af Anders Kjellström, der er lærer på Malmø Högskola (svarer til gymnasium+), og som starter med at bedyre, ”at de der kalder Reepalu for antisemit, burde sige undskyld”! Så undskyldningszonen er nu udvidet fra Rådhuspladsen i København til det ”mangmultikulturelle  Malmistan”. Læreren belærer os i kronikken om, at det er højreorienterede svenskere, der lige så gerne mishandler en muslim som en jøde!

”Alle vi som lever i denne del af verden burde være taknemmelige for i vi lever i en boblende multikulturel virkelighed, hvor hver enkelt bidrager med sin kultur og sine historiske erfaringer.”

Kjellström afslutter med en svada som er selv den bedste (værste?) ”gutemensch” værdig: ”Vi har alle i den historiske situation vi lever i, en skyldighed til at værne om civilisationens grundværdier, gennem at aktivt beskytte synagogen, moskeen og kirken mod alle dem, der i religionens eller ideologiens navn vægrer at respektere menneskets forskellige måder at tilbede sin skaber på!” (Hvor lærer de dette tandløse nonsens?)

Jøderne virker ikke særlig taknemmelige for at have fået sine historiske erfaringer fra sidste århundredes Rusland og specielt Tyskland ind på livet i Malmø. Bedre ser det ud for de mange palæstinensere, der ganske uhindret har taget sin voldskultur med sig til den fordums så fine by i det svenske rige. Det sidste rigtigt tydeligt markeret under Davis Cup turneringen, som jeg omtalte oven, ved at skabe ragnarok og anarki i sit forsøg på at angribe enhver Israel, der havde noget at komme efter i byen – samt selvfølgelig brænde en masse sagesløse menneskers biler af under deres svenske intifiada! ”Vi”, dem der boede her inden, kan bare se på, mens Malmø og resten af Sverige med omliggende lande gøres til en slagmark for islamisk ekspansionsjihad.

Dumheden fra Sverige har allerede bredt sig til Danmark – hvem husker ikke hændelsen med israelerne i Rosengårdscenteret, der blev ”udvist”, for at de ikke kunne beskyttes imod skydegale palæstinensere for et år siden?

Har svenskerne så helt givet op? For det meste tror jeg, at det er sådan! Libyens diktator Khadaffi  kan snart møde op i hans nyerhvervede moske i Sveriges næststørste by og erklære Malmø for en del af Islams Hus! Måske havde det været bedre at få afviklet Malmø, så tæt den ligger på den danske hovedstad, end Barsebäck, der trods alt leverede ren energi og ikke bare ”sugede”!

Hans Erling Jensen

Kilde: