Mærsk udsteder virksomhedsobligationer - Transport & energi

Størrelse, løbetid og kuponen fastsættes senere fredag

180Grader-test Ikke angivet,

23/10/2009

Størrelse, løbetid og kuponen fastsættes senere fredag. Danske Bank, HSBC, ING, J.P. Morgan og Nordea er involveret i projektet, skriver RB Børsen. (Opdateret kl. 09.23)

Provenuet fra obligationerne skal bruges til generel drift og til tilbagebetaling af gæld, skriver RB Børsen.

Udstedelsen er selskabets første på de internationale kapitalmarkeder, skriver Mærsk i en fondsbørsmeddelelse.

”Virksomhedsobligationer bliver i stigende grad anvendt som en ekstrafinansieringskilde for store europæiske virksomheder og set i det perspektiv erdet kun naturligt at vi ser på finansieringsmulighederne på de europæiskekapitalmarkeder,” siger Jan Kjærvik, Senior Vice President og chef for GroupFinance and Risk Management, i meddelelsen.

Den endelige udstedelses størrelse, løbetid og kuponen vil blive fastsat, når book building-processen er afsluttet, hvilket forventes at ske senere i dag.