Mads Lundby: Vismænd underkender 12 minutter

”Det er vanskeligt at pege på effektive instrumenter, der kan øge arbejdstiden

Jesper Ørsted,

05/09/2011

”Det er vanskeligt at pege på effektive instrumenter, der kan øge arbejdstiden. Dette skyldes, at den enkelte i vid udstrækning selv kan fastlægge sin ønskede arbejdstid under de givne rammer, herunder kollektive overenskomster og lovgivning om arbejdstid og ferie mv. Derfor kan en ændring af den aftalte arbejdstid heller ikke formodes at slå fuldt igennem på den faktiske arbejdstid."