Mads Lundby Hansen: Den stille revolution

Siden 1

Jesper Ørsted,

11/10/2012

Siden 1. kvartal 2010 er den offentlige beskæftigelse således blevet reduceret med godt 25.000 personer. Reduktionen er sket i navnlig kommunerne men også i regionerne. Dvs. på de områder, hvor der er såkaldt »varme hænder« (bl.a. sygeplejersker, hjemmehjælpere, pædagoger), har man formået at reducere beskæftigelsen.