Mads Kastrup: Det største problem – og den store problemknuser

1984grader NEJ TAK,

22/11/2012

...

Bertill Nordahl, forfatter og fordragsholder med køn som speciale, opremsede sidste år i et debat indlæg i Politiken en række tal.

  • Siden midten af 1980’erne er antallet af skoleelever, der sendes til vidtgående specialundervisning, steget med 70 pct. – og det er primært drenge.
  • Antallet af børn, der er i psykiatrisk behandling, er steget med 25 pct. i de seneste år, også primært drenge.
  • Hvert 10. barn får diagnosticeret en dysfunktion; ordblindhed, DAMP, autisme, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, talblindhed, og det er næsten alle er drenge.
  • Tal fra OECD viser, at Danmark er et af de vestlige lande, hvor der er størst forskel på andelen af piger og drenge, som får en uddannelse.

Bertill Nordahl konkluderer følgende i sit debatindlæg: “Hvis de samme tal gjorde sig gældende for piger og unge kvinder, ville det rydde avisforsiderne og være en topnyhed i de forskellige tv-nyheder. Nu er der i stedet ikke en kæft, der så meget som løfter et øjenbryn, og jeg må endnu en gang konstatere, med hvilken kynisme det efterhånden gennemfeminiserede uddannelsessystem vanrøgter drengene og de unge mænd.”

Lige nu er jeg ved nærmest at copypaste en blog, jeg tidligere skrev om dette problem. Hvilket er sigende. Hverken problematikken eller den afmægtige politiske tilgang har tilsyneladende ændret sig.