Mads Clausens "opsigtsvækkende" brev

Helt ærligt

Ino Overgaard Olsen,

08/08/2015

Helt ærligt. Mads Clausen nævner to kritisable forhold i brevet til Integrationsudvalget, og straks er det et opsigtsvækkende brev:

1. Der tages ikke højde for individuelle forløb.

2. Det er en uhensigtsmæssig udfordring når en asylant visiteres til én kommune og efterfølgende tilbydes job i en anden.

De to forhold kan vel ændres med henholdsvis fritagelse for integrationsforløb og et buskort, eller hvad?

Kilde: