Måling: Der er for mange fattige i Danmark | Kristeligt Dagblad

Iflg

Hans-Chr. Blichfeldt-Christensen,

29/12/2009

Iflg. en meningsmåling bestående af 1169 over 18 år, som Capacent har foretaget for Kristeligt Dagblad, er over 50% meget enige i eller enige i, at der er for megen fattigdom i Danmark. Desuden er et flertal enige i, at fattigdom er et stigende problem i Danmark. MF Martin Henriksen (DF) finder dette ikke unaturligt i en krisetid, og han peger på individuelle grunde til, at mennesker oplever fattigdom, medens Özlem Cekic (SF) er glad ved, at danskerne gerne vil bekæmpe og forebygge fattigdom.