Må vi få et svar: Hvem er det, der begår ‘hate crimes’ I København?

Anna Mee Allerslev vil gerne opfordre til, at hele befolkningen, og især de unge, tager ansvar for hadforbrydelser

Jesper Ørsted,

24/01/2013

Anna Mee Allerslev vil gerne opfordre til, at hele befolkningen, og især de unge, tager ansvar for hadforbrydelser. Hvorfor egentlig det? Alt tyder på at langt de fleste ‘hate crimes’ begås af ganske bestemte grupper. Der er for eksempel stærke indicier for, at jøder og bøsser især forfølges af visse indvandrere fra muslimske lande?