Lukningstruet Danmark?

Politikerne begyndte, specielt under Nyrup i 1990´erne, at re-markedsføre velfærdsstaten under mærkaten "vidensamfundet"; det var underforstået at ...

Peter Bjørn,

15/01/2010

Politikerne begyndte, specielt under Nyrup i 1990´erne, at re-markedsføre velfærdsstaten under mærkaten "vidensamfundet"; det var underforstået at efterhånden som landet blev afindustrialiseret pga. det høje lønniveau, skulle viden-centrerede discipliner holde bankerotten fra døren ved at flytte indtjeningen til den offentlige sektor fra det sekundære sektor til den tertiære, dvs. fra produktions- og forarbejdnings-fag til aktiviteter centreret i uddannelse, finans og forskning.

Denne skanse for den høj-skattefinansierede velfærdsstat får nu også begyndelsen til dødsstødet; Berlingske Tidende skriver i dag, under overkriften "Dansk forskning flytter til Kina", at forskerstillingerne på linie med produktionsstillingerne, er på vej ud af landet.

Professor i Økonomi, og tidl. formand for Velfærdskomissionen, Torben M. Andersen klandrer uddannelsessystemet, og efterspørger reformer.

Min holdning: Hvad TMA og andre desværre lader til at være blinde overfor, er at forskere også skal have løn, og lønnen nøjagtig som alle andre jobs, tynges under Danmarks verdensrekordhøje skatter på arbejdsindkomst. Således vil forskerstillinger på samme måde presses ud af landet som man igennem årtier har set industriarbejdspladserne søge væk fra Danmark.

Så længe indkomstskatten ikke figurerer i Danskernes forestillinger om hvad der påvirker lønniveauet, vil arbejdspladserne støt fortsætte deres flugt fra landet. Hvornår går Velfærdsstat Danmark i betalingsstandsning, fordi politikerne har været uvidende og/eller berøringsangste for at reformere og sænke skatterne?

kilde:

http://www.berlingske.dk/danmark/dansk-forskning-flytter-til-kina

Kilde: